Optagelse af ny elev

Optagelse af ny elev

Sådan foregår det rent praktisk

Hvis I som forældre overvejer at lade jeres børn gå på Højbo Friskole, er det vigtigt, at I bruger tid på at sætte jer ind i, hvad der er skolens særpræg og vurderer, om det er en skoleform, der passer til den opdragelse, I giver børnene hjemme.

Ønsker i, efter at have sat jer ind i Højbo Friskoles værdier og skoleform, at få jeres barn optaget på Højbo Friskole, er første skridt at rette henvendelse til skoleledelsen. Vi aftaler da et møde så i kan besøge skolen, overvære undervisningen og tale med skolelederen og lærerne.

I vil få udleveret et ansøgningsskema, som kan afleveres på skolen. Det er skolens opfattelse, at når forældre kan gå ind for skolens idegrundlag for opdragelse og undervisning, vil det være naturligt at søge alle familiens børn optaget her.

Når vi har modtaget ansøgningen, aftaler vi en gensidig besøgsperiode imellem skolen og hjemmet. Herefter behandler bestyrelsen ansøgningen. Bestyrelsen behandler ansøgningerne i den rækkefølge, de modtages. Der optages 20 børn i hver klasse. Skolens bestyrelse tilstræber en ligelig kønsfordeling.

Børn, der søger optagelse i Bh. kl. eller i andre klasser, kan, hvis der ikke er plads, blive optaget på venteliste.

Hvert år afholder skolen informationsmøde for forældre til de kommende børnehaveklassebørn.

Skolen optager gerne elever med specielle behov, hvis lærere, skolepsykolog og bestyrelse alle er enige om, at skolen kan håndtere opgaven.

Der ikke noget specielt kendetegn for vores forældregruppe mht. uddannelse, økonomi, politisk holdning, religion eller etnisk baggrund.