Tilskud og befordring

Tilskud til transport og skolepenge

Fripladsfonden

Staten afsætter hvert år et beløb til fripladstilskud til deling blandt de frie grundskoler. Det enkelte tilskud afhænger af familiens indkomstforhold samt af antallet af hjemmeboende børn.

Tilskuddet er typisk 100 kr. pr. mdr.

Bestyrelsen kan her ud over, efter ansøgning, bevillige fri­plads i kortere perioder til familier, som pga. særlige omstæn­digheder har fået akutte økonomiske problemer.

 

Transport skole-hjem

Det er forældrenes ansvar at sørge for transport mellem skole og hjem.

Forældrene sørger selv for buskort til deres børn. Skolen kan imidlertid bevillige et mindre tilskud. Ansøgningsskema for det følgende skoleår udsendes af skolen inden sommerferien. Der ydes tilskud til transporten under disse forudsætninger:

Hvis børnenes skolevej er længere end:

  • Bh. kl. til 3. kl.: 2,5 km. Der ydes dog ikke tilskud til afstande over 12,5 km
  • 4. kl. til 6. kl.: 6,0 km. Der ydes dog ikke tilskud til afstande over 16 km
  • 7. kl. til 9. kl.: 7,0 km. Der ydes dog ikke tilskud til afstande over 16 km