Højbos historie

Højbos historie

Fra 1974 til i dag

I 1974 oprettede en gruppe forældre en forening, der havde til formål at oprette en friskole i Bjergsted eller Dragsholm Kommune.

I 1975 tog nogle af forældrene deres børn ud af den folkeskole, de gik på, og begyndte at undervise i alt 11 børn i fællesskab. Undervisningen foregik i to private hjem, arbejdskraften var gratis. Foreningen fortsatte arbejdet med planer om at oprette en skole, og i november 1975 lykkedes det endelig at skaffe lokaler på ‘Hotel Højbo’ i Højsted.

Den 8. maj 1976 var alle nødvendige formaliteter i orden, og “Foreningen til oprettelse af en friskole” kunne opløse sig selv, fordi opgaven var løst: Den selvejende institution ”Højbo Friskole” var oprettet og havde fået godkendt sine vedtægter i Undervisningsministeriet på betingelse af, at man for egne midler kunne drive skolen et halvt år. Også dette lykkedes – og januar 1977 havde skolen 21 elever fra 1. – 5. klasse og fik endelig statstilskud. Skolens lejemål omfattede to lokaler + toiletter.

Forældrekredsen omfattede 80 hjem. I 1985 stiftedes støtteforeningen Højbo’s Venner.

I 1989 købte Højbo Friskole bygningen af hotellets ejer og foretog en gennemgribende ombygning, så skolen fik meget fine og velindrettede lokaler. I 1997 blev en af de gamle stalde, som ligger i tilknytning til skolen, indrettet til musiklokale. Af flere omgange er der bag skolens hovedbygning opført et pavillonbyggeri, senest er en stor sportshal samt fysik- og kunstlokale kommet til.

I 2006 blev der igen foretaget en stor renovering og rokade i forbindelse med, at skolen overtog den sidste del af bygningen: En lejlighed, der ellers havde været lejet ud. Lejligheden er i dag indrettet til skolens skolefritidsordning: Klubben.

I 2010 blev den gamle staldbygning revet ned, og der blev bygget et smukt trin 3 hus til vores 7., 8., og 9. klasse.

I 2013 foretog vi en gennemgribende renovation af hovedhuset. De gamle vinduer udskiftedes til 3 lags glas vinduer, og vi fik isoleret hovedbygningen med Rockwool.

Siden der kommet tilbygning med musikrum og omklædningsrum til. Hvilket også har givet en fin udendørs træterrasse/scene.

Køb af ekstra jordstykke har givet mulighed for større og bedre parkeringsplads, samt et grønt område med masser af muligheder for kommende anlæg. I foråret 2023 anlægges f.eks. en multibane.

Højbo er i dag i en rigtig god stand, skolen ligger smukt i Højsted og lyser med sin nye, fine facade.