Fag og Årsplaner

Fag og Årsplaner

Højbo er en dynamisk skole, som til enhver tid tilstræber at leve op til samfundets krav og forventninger til en tidssvarende undervisning, samtidigt med at skolens pædagogiske værdigrundlag bevares.

Vores faglige mål tager udgangspunkt i Undervisningsministeriets faghæfter Fælles Mål, men er justeret i forhold til den profil, vi ønsker skal kendetegne Højbo Friskole.

 

Fag

Du kan se faglige mål for hvert enkelt fag i listen herunder.

Bevæg

Billedkunst

Biologi

Dansk

Engelsk

Færdselsundervisning

Fysik-Kemi

Geografi

Håndarbejde

Historie

Hjemkundskab

Matematik

Musik

Samfundsfag

Sløjd

Sundheds- og seksualundervisning

Uddannelse og Erhverv

 

Årsplaner

Du kan finde information om årsplaner i forskellige fag på hvert klassetrin i listen herunder:

Børnehaveklasse

Første klasse

Anden klasse

Tredje klasse

Fjerde klasse

Femte klasse

Sjette klasse

Syvende klasse

Ottende klasse

Niende klasse