Kreative fags betydning

De kreative fags betydning

Når eleverne udfolder sig i de kreative fag, øger vi sandsynligheden for, at de igennem dette udtryk opnår nye erkendelser. Kunsten er med til at udvikle elevernes evne til at forstå det, der ligger uden for deres umiddelbare forståelsesramme.

Hjerneforskere har igennem en årrække forsket i hvor stor betydning de musisk/kreative fag har for den almindelige indlæring. På Højbo kan vi se, at når der arbejdes med musik/kunst påvirker det og stimulerer hjernen således, at vores elever også opnår bedre læseresultater.

 

Hvordan kan kunsten påvirke os?

Når vi møder kunsten, inspirerer den os til selv at skabe. Vi bliver nysgerrige, får lyst til at eksperimentere og videreudvikle de tanker og ideer, som opstår, når noget pirrer vores skabertrang.

Når vi arbejder med det musiske og kreative, udvikler vi fantasien og fremmer derved evnen til at bearbejde og omforme virkeligheden. I fantasien ligger kimen til kreativiteten og den abstrakte tænkning.

Det handler om at turde tænke ”på kanten” af boksen, så der skabes en balance mellem det kendte og det nye og mellem kreativitet og faglighed. Den balance – den bæredygtige kreativitet – er drivkraften bag og forudsætningen for samfundsmæssig nytænkning.

 

Hvorfor skal vores elever beskæftige sig med kunst og kultur?

Kunst og kultur er hjørnesten i opbygningen af kritisk fornuft og udvikling af refleksionsevne, som begge er afgørende for dannelse og demokratisk tænkning.

Vi mener at netop kreative kompetencer bidrager til at sikre videreudviklingen af vores samfund.

Vores samfund er baseret på et fundament af kritisk tænkende og reflekterende borgere. Og med det pres, der aktuelt er på samfundets værdier og strukturer, er der al mulig grund til at prioritere arbejdet med de kreative fag.