Musik på Højbo

På Højbo er musik integreret

Vi vægter musik højt, fordi vi tror på, at det at spille sammen giver en høj grad af social forståelse, og at det er de samme grundlæggende færdigheder, der arbejdes med i musik som i f.eks. dansk, matematik og sprog.

Formålet er også at udvikle elevernes evne til at opleve musik og til at udtrykke sig i og om musik. Samtidigt vil vi gerne give dem de bedste forudsætninger for livslang, aktiv deltagelse i musiklivet. Vi ønsker, at vores elever kan forholde sig selvstændigt til samfundets mangeartede musiktilbud og at øge deres forståelse af sig selv som en del af fællesskabet.

 

Det musikalske miljø på Højbo Friskole

Musik er en integreret del af Højbos hverdag. Dette kommer til udtryk ved:

  • At hver morgen starter med rytmisk morgensang. Her spiller lærere og elever sammen i et fælles band. Eleverne oplever fællessangen som en samlende aktivitet, og de får herved kendskab til et alsidigt repertoire af danske og udenlandske sange, såvel som nye og gamle.
  • At eleverne fra 2. til 5. klasse har eleverne fællessang, en ugentlig skemalagt lektion.
  • At eleverne fra 0. – 9. årgang har obligatorisk musikundervisning, i 2 x 45 min om ugen. Undervisningen foregår på små hold.
  • At frivillig musikundervisning tilbydes til eleverne i fritiden. Ca. 50 % af eleverne tager imod dette tilbud.
  • At alle elever optræder mindst 2 gange årligt, ved bl.a. sommerfesten og adventsmarkedet.
  • At musikken ofte inddrages i emne- og projektuger.
  • At skolen hvert år afholder og deltager i musikfestival for 7. – 9. årgang, sammen med 6 andre friskoler.
  • At skolen afholder skolekoncerter med professionelle musikere. Dette gennemføres i samarbejde mellem forældre og lærere.
  • At eleverne, efter aftale, kan benytte alle skolens musikfaciliteter i frikvartererne og efter skoletid.

 

Læs mere om mål for faget musik.