Trin 1: 0. – 3. klasse

Trin 1: 0. - 3. klasse

“Børn der trives lærer bedst”, og på trin 1 arbejder vi ud fra tanken om det hele barn. Derfor har vi fokus på barnets faglige og sociale trivsel og udvikling.

Vi arbejder ud fra tanken om det hele barn, og derfor har vi fokus på barnets faglige og sociale trivsel og udvikling. Det er vigtigt for os, at det enkelte barn får mulighed for at lære så meget det kan i forhold til egne evner og får mulighed for at udvikle sig på mange planer. Vi tror på, at børn ønsker at samarbejde med de mennesker, der er omkring dem.

Vi arbejder for, i samarbejde med forældrene, at det enkelte barn

 • Føler sig set og imødekommet.
 • Får flere nære kammerater og føler sig som en del af gruppen; føler, at der er tale om et ”vi”.
 • Bliver i stand til at være aktiv i konfliktløsning ved at kunne sætte sig i den andens sted, ”tage egen del”, bidrage med konstruktive løsninger, kunne slutte fred og søge hjælp, hvis der er brug for det.
 • Lærer at indgå i et godt og udviklende samarbejde i små grupper.
 • Bevarer sin naturlige lyst til at udvikle sig i samspil med gruppen.
 • Begynder at kunne imødekomme andres behov, selvom det går på tværs af barnets egne.
 • Lærer at tage ansvar for egne ting og for at videregive små beskeder.
 • I en samtale kommer til at beherske både at kunne lytte, fortælle og spørge.
 • Opnår tryghed ved at fremlægge og fortælle i større grupper.
 • Kan deltage i skolehverdag og leg med tro på egen værdi i respekt for fællesskabet og hinanden.

Nøgleord i vores arbejde med børnene er læring, trivsel, tryghed, rummelighed, nysgerrighed, initiativ, fantasi, lyst og fællesskab.

Fag

I børnehaveklassen er undervisningen opdelt i fag, medmindre klassen har gruppetime. I 1., 2. og 3. klasse undervises i dansk, matematik, engelsk, fortælling, bevægelse, sang og musik.

0.-6. kl. har en ugentlig gruppedag, hvor man i 4 sammenhængende lektioner har tid til tværfaglig fordybelse, længere kreative projekter, ture ud af huset, samt ekstra pleje af klassens trivsel. I gruppetimerne bringes fag i spil, som ikke ellers er på skemaet, såsom historie, biologi osv. Gruppedagene giver plads og rum til at møde børnenes forskellige måder at lære på.

Vi prioriterer musik og bevægelse meget højt i skolehverdagen, og alle elever spiller aktivt på forskellige instrumenter.

Der lægges op til en høj grad af tværfaglighed og samarbejde på tværs af trinnet.

I fortælletimerne er flere klasser sammen. Timerne bruges til at give eleverne oplevelser gennem fortælling. Fortællingerne vælges inden for genrerne myte, sagn, eventyr, bibelske fortællinger og danmarkshistorie.

Læs mere om fag og årsplaner her.

Forældresamarbejde

Det er vigtigt for os, at alle forældre arbejder tæt sammen med os omkring klassen og det enkelte barn. Derfor lægger vi vægt på tryghed, tillid og engagement. Forældre er altid velkomne til at deltage aktivt i undervisningen.

Børnene har lektier for, og vi forventer, at forældre deltager interesseret i børnenes skolearbejde.

IT

Når vi anvender IT i undervisningen, har eleverne mulighed for at bruge skolens computere/iPads.

Traditioner

 • Følgevenner: Alle elever har en ven fra en af de ældre klasser, der hjælper og skaber tryghed i skolestarten.
 • Vi tager på lejrskole med en til to overnatninger hvert år.
 • Børnene optræder med musik og dans flere gange om året til forskellige skolearrangementer.
 • Høstfest-emne: Vi arbejder med gamle traditioner, laver mad til hinanden og danser folkedans m.m.
 • Morgensamling: Alle elever skiftes til at være værter ved skolens fælles morgensamling, hvor vi dagligt mødes om sang og informationer.
 • Vores julemarked og sommerfest ligger på to lørdage, hvor der er mødepligt for både forældre og børn.
 • Fællesemne: Store og små elever arbejder sammen på tværs af alle klasser med et fælles emne, oftest med en forestilling som produkt.
 • Minifestival: Vi samarbejder med andre friskoler og mødes, når det er muligt, omkring musikken og optræder for hinanden.

Klasseskemaer

Skema for BHKL

Skema for BHKL

  MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG
1: 08:20 ‒ 08:30 MORGENSAML MORGENSAML MORGENSAML MORGENSAML MORGENSAML
2: 08:30 ‒ 09:15 KSB DA BH. KSB GRUPPE BH. KSB DA BH. LN MAT BH. KSB BEVÆG SAL
3: 09:15 ‒ 10:00 KSB DA BH. KSB GRUPPE BH. KSB DA BH. SAS SANG MUSAL KSB DA BH.
4: 10:00 ‒ 10:15 PAUSE PAUSE PAUSE PAUSE PAUSE
5: 10:15 ‒ 11:00 LN MAT BH. KSB GRUPPE BH. KSB DA BH. LN MAT BH. KSB DA BH.
6: 11:00 ‒ 11:45 LN MAT BH. KSB GRUPPE BH. KSB BEVÆG SAL LN MUSIK MUSAL KSB DA BH.
7: 11:45 ‒ 12:05 KLASSENSTI KLASSENSTI KLASSENSTI KLASSENSTI KLASSENSTI
8: 12:05 ‒ 12:25 PAUSE PAUSE PAUSE PAUSE PAUSE
9: 12:25 ‒ 13:10 LN MUSIK MUSAL KSB DA BH. GJ FORTÆL BH. LN MAT BH.

Skema for første klasse

Skema for første klasse

  MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG
1: 08:20 ‒ 08:30 MORGENSAML MORGENSAML MORGENSAML MORGENSAML MORGENSAML
2: 08:30 ‒ 09:15 RK DA 1. RK GRUPPE 1. RK DA 1. KSB ENG 1. LN MUSIK MUSAL
3: 09:15 ‒ 10:00 RK DA 1. RK GRUPPE 1. RK DA 1. LN SANG MUSAL GJ BEVÆG SAL
4: 10:00 ‒ 10:15 PAUSE PAUSE PAUSE PAUSE PAUSE
5: 10:15 ‒ 11:00 GJ MAT 1. RK GRUPPE 1. RK DA 1. GJ BEVÆG SAL RK DA 1.
6: 11:00 ‒ 11:45 GJ MAT 1. RK GRUPPE 1. RK DA 1. GJ MAT 1. RK DA 1.
7: 11:45 ‒ 12:05 KLASSENSTI KLASSENSTI KLASSENSTI KLASSENSTI KLASSENSTI
8: 12:05 ‒ 12:25 PAUSE PAUSE PAUSE PAUSE PAUSE
9: 12:25 ‒ 13:10 GJ MAT 1. GJ MAT 1. GJ FORTÆL 1. LN MUSIK MUSAL RK DA 1.

Skema for anden klasse

Skema for anden klasse

  MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG
1: 08:20 ‒ 08:30 MORGENSAML MORGENSAML MORGENSAML MORGENSAML MORGENSAML
2: 08:30 ‒ 09:15 RN MAT SAS GRUPPE 2. SAS DA 2. SAS DA 2. SAS DA 2.
3: 09:15 ‒ 10:00 RN MAT SAS GRUPPE 2. SAS DA 2. RN MAT SAS DA 2.
4: 10:00 ‒ 10:15 PAUSE PAUSE PAUSE PAUSE PAUSE
5: 10:15 ‒ 11:00 SAS BEVÆG SAL SAS GRUPPE 2. SAS DA 2. SAS MUSIK MUSAL RN MAT
6: 11:00 ‒ 11:45 SAS DA 2. SAS GRUPPE 2. SAS DA 2. SAS BEVÆG SAL SAS SANG MUSAL
7: 11:45 ‒ 12:05 KLASSENSTI KLASSENSTI KLASSENSTI KLASSENSTI KLASSENSTI
8: 12:05 ‒ 12:25 PAUSE PAUSE PAUSE PAUSE PAUSE
9: 12:25 ‒ 13:10 KSB ENG 2. RN FORTÆL 2. SAS MUSIK MUSAL SAS DA 2. RN MAT

Skema for tredje klasse

Skema for tredje klasse

  MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG
1: 08:20 ‒ 08:30 MORGENSAML MORGENSAML MORGENSAML MORGENSAML MORGENSAML
2: 08:30 ‒ 09:15 GJ MAT 3. RN GRUPPE 3. GJ MAT 3. RN DA 3. RN DA 3.
3: 09:15 ‒ 10:00 GJ MAT 3. RN GRUPPE 3. GJ BEVÆG SAL GJ BEVÆG SAL RN DA 3.
4: 10:00 ‒ 10:15 PAUSE PAUSE PAUSE PAUSE PAUSE
5: 10:15 ‒ 11:00 RN FORTÆL 3. RN GRUPPE 3. GJ MAT 3. RN DA 3. GJ MAT 3.
6: 11:00 ‒ 11:45 KSB ENG 3. RN GRUPPE 3. GJ MAT 3. RN DA 3. LN SANG MUSAL
7: 11:45 ‒ 12:05 KLASSENSTI KLASSENSTI KLASSENSTI KLASSENSTI KLASSENSTI
8: 12:05 ‒ 12:25 PAUSE PAUSE PAUSE PAUSE PAUSE
9: 12:25 ‒ 13:10 RN DA 3. LN MUSIK MUSAL KSB ENG 3. RN DA 3. KSB ENG 3.
10: 13:15 ‒ 14:00 RN DA 3. RN DA 3. LN MUSIK MUSAL