Trin 3: 7. – 9. klasse

Trin 3: 7. til 9. klasse

Visionen på trin 3 er at bidrage til at udvikle elevernes lærelyst, kompetencer og selvtillid.

Målsætningen for arbejdet på trin 3 på Højbo Friskole er, at eleverne opnår en grundlæggende bevidsthed om, at

JEG KAN – JEG TØR – JEG VIL

Visionen er at bidrage til at udvikle elevernes kompetencer, selvtillid og motivation.

Undervisningsmiljøet og forholdet mellem elev/lærer, elev/elev og skole/forældre skal være præget af tillid, åbenhed, ansvarlighed og stor respekt for den enkeltes individualitet og fællesskabet. Fællesskabet, personligt engagement og det sociale ansvar i en gruppe er værdier, vi sætter højt og bruger kræfter på at realisere i dagligdagen.

Vi tror på, at gode relationer og tydelige forventninger skaber god læring.

Elementer i skoleårets gang

Prøveforberedelse og karakterer. Der afholdes terminsprøver fra 8. kl. Egentlige standpunkts- og årskarakterer gives i 8. og 9. klasse. Desuden kan der – efter lærernes skøn – gives karakter for enkelte opgaver allerede fra 7. kl. Vi forbereder seriøst eleverne til de afsluttende prøver. Vi ser dog ikke prøverne som et mål, der overskygger de generelle læringsmål i fagene, udviklingen af lærelyst, faglig selvtillid og elevernes almene personlige udvikling.

Anderledes dage og uger. Hen over året varierer vi skemaet med: Rejser, faglige temadage, idrætsdage, besøg udefra, faglige éndags-ekspeditioner, koncerter, teaterprojekter, personlige fordybelsesdage og andre former for kreative indslag, herunder skolens 2 fællesuger, osv.

Musik og optræden. Musik er højt prioriteret på Højbo. Der er plads til personlig fordybelse, dygtiggørelse og performance både i dagligdagen – fx til morgensang, skolens højtider, projektarbejder og større shows ved festivaler.

Praktik og videre ungdomsuddannelse. Skolen arbejder tæt sammen med UU-vejlederen omkring brobygning til ungdomsuddannelser og uddannelsesplaner og deltager i skills-dag på EUC. 7. klasse er fire dage i praktik, 8. og 9. klasse kommer i praktik to gange. Det er muligt at få ekstra uger i praktik efter aftale.
Læs mere om UU-vejledning i Kalundborg Kommune

Orlov – individuelt projekt. Elever på trin 3 kan søge om orlov fra det almindelig skema i 1-2 uger, fx til familie­rejser, ekstra praktik etc. Så aftales et individuelt projekt, en aktivitet eller opgave for eleven i samarbejde med lærer og forældre.

Trin 3 huset. Eleverne flytter lokale mellem lektionerne. Trin 3 har egne køkkenfaciliteter, fællesrum og garderobe, hvor eleverne selv står for oprydning og orden via den fælles dukseordning.
Der afholdes jævnligt trinmøder, hvor aktuelle punkter i relation til trinnet/huset tages op. Vi lægger op til, at eleverne på demokratisk vis selv i vidt omfang kan være med til at præge hverdagen og beslutninger omkring udviklingen af T3.

Elevens udvikling i centrum – fagligt, socialt og personligt

Vi arbejder ud fra en helhedsopfattelse af eleverne og undervisningen. Formidling og kreativ kommunikation skal stå stærkt. Eleverne skal opnå gode erfaringer med at ”være på”.

Vi vil arbejde hele paletten rundt, idet vi ser en tæt sammenhæng mellem de kompetencer, eleverne skal udvikle:

Faglige kompetencer. Viden, færdigheder, arbejdsdisciplin, arbejdsmetoder og faglig selvtillid.

Personlige kompetencer. Initiativ, mod, humor, ansvarlighed, selvindsigt, lærelyst, selvværd, selvdisciplin, nysgerrighed, spontanitet, empati og optimisme.

Sociale kompetencer. Samarbejde, at kunne lytte, kommunikation, rummelighed og at bidrage til fællesskabet.

Musiske og kreative kompetencer. Udtryksformer, fantasi, æstetik, formidling, kreativitet, at ”være på”, samspil og tydelig formidling.

Fag

På trin 3 undervises i dansk, matematik, fysik, bevægelse, musik, engelsk og tysk.

Undervisningen i orienteringsfagene bliver i 9. klasse fagdelt, idet fagene afsluttes med prøver efter 9. klasse.

Læs mere om fag og årsplaner her.

Læs mere hjemmearbejde på trin 3 her.

IT i undervisningen

Alle elever på trin 3 skal fra skoleåret 2016/17 medbringe egen bærbar og USB-stik til brug i undervisningen.

Hver elev har et aflåst skab til opbevaring heraf. Mange læremidler på T3 er digitale, og kravene til maskinerne er ikke voldsomme (spørg på kontoret).

Lejrskoler og rejser

Rejser er en integreret del af undervisningen på trin 3, og afholdes for både 7., 8. 9. klasse. For 9. kl. går turen til Berlin, hvor de møder den store verden og den store kultur.

Hvert år afholdes en teambuilding tur i begyndelsen af skoleåret for at ryste den nye 7. klasse sammen med resten af trin 3.

Projektorienteret undervisning

Der er to store, fælles  projektforløb årligt for hele T3:

1.) Det humanistiske projekt, hvori fagene dansk, historie, samfundsfag, engelsk, tysk og musik indgår.

2.) Det naturvidenskabelige projekt, hvori fagene matematik, idræt, biologi, geografi, fysik og kemi indgår.

Projekterne varer hver 1½ uge. Alle fremlægger for hinanden. Der samarbejdes gerne på tværs af klasser.

Vi lægger megen vægt på formidlingen af projektet, den æstetiske kvalitet af produkter og inddragelse af forskellige udtryksformer og medier.

Desuden kan undervisningen i især naturfagene være tilrettelagt som projekter og på tværs af klasserne.

Samarbejde med forældrene

Forældrenes loyalitet over for skolen og lærerne er afgørende for elevernes tillid til lærerne og dermed deres læring og udvikling. Vi forventer opbakning omkring skolens arbejde og en åben og god tone i dialogen med forældre. Her står T3-lærerne altid klar til tage spørgsmål og problemer op. Ligeledes vil vi ikke holde os tilbage for at tage hurtig kontakt, hvis der forekommer problemstillinger, uheldig adfærd eller episoder.

Lærere og elever har dagligt megen føling med hinanden, og der afsættes også tid til elev/lærer samtaler parallelt med skole-hjem-samtalerne.

Skole-hjem-samtaler foregår én gang årligt, og der afholdes desuden 3 årlige faste forældremøder.

Klasseskemaer

Skema for syvende klasse

Skema for syvende klasse

  MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG
1: 08:20 ‒ 08:30 MORGENSAML MORGENSAML MORGENSAML MORGENSAML MORGENSAML
2: 08:30 ‒ 09:15 BB MAT 7. HJ ENG 7. BB MAT 7. RAS NATURFAG HJ ENG 7.
3: 09:15 ‒ 10:00 GF DA 7.
SD DA 7.
HJ ENG 7. BB MAT 7. RAS NATURFAG JP BIO 7.
4: 10:00 ‒ 10:15 PAUSE PAUSE PAUSE PAUSE PAUSE
5: 10:15 ‒ 11:00 GF DA 7.
SD DA 7.
BB HISSAM 7. BB MUSIK MUSAL
TK MUSIK MUSAL
RAS NATURFAG FY HJ TY 7.
6: 11:00 ‒ 11:45 GF DA 7.
SD DA 7.
BB HISSAM 7. BB MUSIK MUSAL
TK MUSIK MUSAL
RAS NATURFAG FY HJ TY 7.
7: 11:45 ‒ 12:05 KLASSENSTI KLASSENSTI KLASSENSTI KLASSENSTI KLASSENSTI
8: 12:05 ‒ 12:25 PAUSE PAUSE PAUSE PAUSE PAUSE
9: 12:25 ‒ 13:10 RAS BEVÆG SAL GF DA 7.
SD DA 7.
GF DA 7.
SD DA 7.
RAS GEO 7. BB MAT 7.
10: 13:15 ‒ 14:00 RAS BEVÆG SAL GF DA 7.
SD DA 7.
GF DA 7.
SD DA 7.
BB MAT 7.

Skema for ottende klasse

Skema for ottende klasse

  MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG
1: 08:20 ‒ 08:30 MORGENSAML MORGENSAML MORGENSAML MORGENSAML MORGENSAML
2: 08:30 ‒ 09:15 GF DA 8.
SD DA 8.
GF ENG 8.
SD ENG 8.
GF DA 8.
SD DA 8.
TB NATURFAG FY JP BIO 8.
3: 09:15 ‒ 10:00 RAS GEO 8. GF ENG 8.
SD ENG 8.
GF DA 8.
SD DA 8.
TB NATURFAG FY BB MUSIK MUSAL
JB MUSIK MUSAL
4: 10:00 ‒ 10:15 PAUSE PAUSE PAUSE PAUSE PAUSE
5: 10:15 ‒ 11:00 TB MAT 8. GF DA 8.
SD DA 8.
GF DA 8.
SD DA 8.
TB NATURFAG 8. RAS HISSAM 8.
6: 11:00 ‒ 11:45 TB MAT 8. GF DA 8.
SD DA 8.
GF ENG 8.
SD ENG 8.
TB NATURFAG 8. RAS HISSAM 8.
7: 11:45 ‒ 12:05 KLASSENSTI KLASSENSTI KLASSENSTI KLASSENSTI KLASSENSTI
8: 12:05 ‒ 12:25 PAUSE PAUSE PAUSE PAUSE PAUSE
9: 12:25 ‒ 13:10 TB MAT 8. RAS BEVÆG SAL HJ TY 8. TB MAT 8. HJ TY 8.
10: 13:15 ‒ 14:00 TB FYS. 8. RAS BEVÆG SAL BB MUSIK MUSAL
JB MUSIK MUSAL
TB MAT 8. HJ TY 8.

Skema for niende klasse

Skema for niende klasse

  MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG
1: 08:20 ‒ 08:30 MORGENSAML MORGENSAML MORGENSAML MORGENSAML MORGENSAML
2: 08:30 ‒ 09:15 HJ ENG 9. BB MUSIK MUSAL
RAS MUSIK MUSAL
HJ ENG 9. JP NATURFAG 9. RAS MAT 9.
3: 09:15 ‒ 10:00 HJ TY 9. BB MUSIK MUSAL
RAS MUSIK MUSAL
HJ ENG 9. JP NATURFAG 9. RAS MAT 9.
4: 10:00 ‒ 10:15 PAUSE PAUSE PAUSE PAUSE PAUSE
5: 10:15 ‒ 11:00 RAS GEO 9. RAS MAT 9. RAS HISSAM 9. JP NATURFAG 9. JP BIO 9.
6: 11:00 ‒ 11:45 RAS BEVÆG SAL RAS MAT 9. RAS HISSAM 9. JP NATURFAG 9. JB DA 9.
7: 11:45 ‒ 12:05 KLASSENSTI KLASSENSTI KLASSENSTI KLASSENSTI KLASSENSTI
8: 12:05 ‒ 12:25 PAUSE PAUSE PAUSE PAUSE PAUSE
9: 12:25 ‒ 13:10 JB DA 9. TB FYS. 9. RAS MAT 9. JB DA 9. RAS BEVÆG SAL
10: 13:15 ‒ 14:00 JB DA 9. TB FYS. 9. HJ TY 9. RAS HISSAM 9. RAS BEVÆG SAL
11: 14:10 ‒ 14:55 JB DA 9. HJ TY 9. JB DA 9.