Undervisning A-Z

Information om undervisning, fra A til Z

Afsluttende prøver

I 9. klasse går eleverne til de afsluttende prøver svarende til Folkeskolens elever.

Ekskursioner

Arrangeres ofte på alle alderstrin. Ekskursioner er en del af undervisningen og medfører ingen udgifter for forældrene. Gruppelærerne vil på forhånd meddele forældrene, hvis ekskursionerne medfører ændringer i mødetider.

Lejrskoler og sprogrejser

Alle elever kommer i løbet af deres skoletid på lejrskole.

Trin 1: Skolen arrangerer en enkelt overnatning på skolen.

Trin 2: Skolen arrangerer en to dages overnatning, evt. i nærområdet.

Trin 3:
7. klasse: Skolen arrangerer en tur til Bornholm hvert år.
8. klasse: Skolen arrangerer en rejse til ind-eller udland.
9. klasse: Skolen arrangerer en kulturrejse til Berlin, hvor der arbejdes med internationalisering og globalisering, for at give eleverne en kulturel dannelsesrejse til en af Europas metropoler.

Kostpenge pr. dag pr. elev: Pt. kr. 100 for trin 1 og 2 og kr. 120 for trin 3. Pengene betales til gruppelæ­reren inden turen.

Lektielæsning

Eleverne kan ikke nå at lære det hele i skolen. Det er svært at nå alt træningsstoffet i timerne. Vi mener også, at det er godt for eleverne at have et ansvar for, at aftaler om lektier overholdes. Lektielæsning er både nødvendigt og fornuftigt.

Lektier gives kun i det stof, som eleverne formodes at kunne klare selv. Det er ikke meningen at forældre skal overtage lærerens arbejde med at undervise. Alligevel er forældrenes interesse for og støtte til lektielæsningen vigtig. Der skal afsættes den nødvendige tid, plads og ro til lektierne i dagligdagen.

Lektielæsning må imidlertid ikke blive til et problem mellem børn og forældre. Hvis et barn siger, at det ikke kan finde ud af lektierne, må opgaven tilbage til skolen. Lektierne er en sag mellem elev og lærer.

Hvis en elev i en periode ikke klarer sine lektier tilfredsstillende, tager læreren kontakt til hjemmet.

– Med andre ord: Hvis forældrene ikke hører noget fra læreren, så kan de gå ud fra, at lektierne er i orden.

Skolen tilbyder lektiecafeer på de forskellige trin. Lektier kan ses via ugeplanen på intra.

Læseplaner

Skolen følger Folkeskolens vejledende undervisningsplaner.

Se mere på Undervisningsministeriets hjemmeside – www.uvm.dk.

Læs om faglige mål og årsplaner for de enkelte klassetrin under Fag og Årsplaner.

På Højbo Friskole gives karakterer fra 8. klasse.

Vores karaktergennemsnit finder du under Fakta.

Materialer

Der betales generelt ikke for bøger og materialer, men det er vigtigt, at de bøger, skolen udleverer til børnene, bliver bundet ind. Der vil blive opkrævet erstatning for bøger og materialer, som ødelægges eller bortkommer.

Alle elever skal sørge for dagligt at medbringe: Flere spid­sede blyanter, viskelæder, lineal, kuglepen eller fiberpen. Fra 4. klasse skal der medbringes: Lommeregner, passer, vinkelmåler og tegnetrekant.

Ordbøger tilgås som udgangspunkt online, hvilket alle elever på skolen har adgang til. Derudover forefindes Gyldendals Røde ordbøger også i fysisk form til f.eks. brug v. afgangsprøver eller opslagsøvelser.

Derudover skal elever fra 6. klasse medbringe en bærbar computer. Oplysninger om krav til maskinen kan fås på kontoret eller af gruppelæreren.

Praktik

Arbejdspraktik

I 6. klasse arrangeres i tæt samarbejde med forældrene en endagspraktik på en arbejdsplads. Formålet med denne ordning er at give eleverne indsigt i, hvordan en arbejdsplads fungerer. Der søges specielt arbejdspladser, hvor det er muligt for de unge praktikanter at være aktive. Denne arbejdspraktik er kun mulig, hvis forældrene samlet set kan tilbyde tilstrækkeligt mange praktikpladser.

Erhvervspraktik

I 7., 8. og 9. klasse arrangeres 4-5 dages erhvervspraktik. Her får eleverne mulighed for at afprøve deres kompetencer og interesser med henblik på et egentligt erhvervsvalg.

Praktik er frivillig og ulønnet, og forældrene betaler for transport til praktikstedet.

Skolevejlederen hjælper gerne med at finde praktikpladser, men på Højbo forventer vi, at elever og forældrene gør en indsats for at finde praktikpladserne. Af hensyn til forsikringsdækning skal praktikstedet meddeles til skolevejlederen, som udfærdiger aftalerne skriftligt. Det kan i de fleste tilfælde lade sig gøre at finde praktikpladser nær skolen eller hjemmet.

Introkursus

Én gang i løbet af 8. klasse tilbydes eleverne 4 dages introkursus på ungdomsuddannelserne, på et gymnasium eller på en erhvervsskole. Skolen refunderer transportudgiften.

Undervisningsmiljø

Se Evaluering & Tilsyn.