Vi kan skabe skoleglæde

På Højbo Friskole kan vi give vores elever en god og tryg skolegang med udfordringer, tillid og et godt socialt miljø. Vi styrker vores elevers selvfølelse, så de tør stille spørgsmål, lærer at samarbejde - og opnår et højt fagligt niveau.

Vi tør tro på vores elever

Grundlæggende tror vi på, at børn ønsker at udvikle sig. Vi tør give det enkelte barn mulighed for at lære så meget det kan i forhold til egne evner. Og vi samarbejder med forældre om at opdrage børnene til at have både en realistisk selvtillid og social ansvarlighed.

Vi vil de kreative fag

Forskningen viser, at musik og kreative fag styrker børns faglige læring og kritiske tankegang. Vi vægter musik særligt højt, fordi det at spille sammen giver en høj grad af social forståelse og styrker evnen til at samarbejde.

Børn leger på vores svævebane

VI KAN – VI TØR – VI VIL

At gå i skole handler om at lære at læse og regne, men også om at være en god ven, spille klaver og løbe om kap. Det handler om at turde udfolde sig selv, og give plads til at andre kan gøre det samme. Det handler kort sagt om at blive et helt menneske. På Højbo Friskole er vores ambition at skabe rammerne for, at vores elever kan trives og blomstre. Vores skole er et trygt og overskueligt læringsmiljø. Vi uddanner, opdrager og inspirerer vores elever i tæt samarbejde med deres forældre, og vi tror grundlæggende på at børn ønsker at udvikle sig. Vores skole ligger smukt i Højsted, midt i mellem Kalundborg og Holbæk. Her er havudsigt og masser af plads til at udfolde, udvikle og uddanne sig, fra børnehave- til 9. klasse. Velkommen til Højbo Friskole.

Vores undervisning er ikke altid som andres

På nogle områder er vores undervisning ikke altid som på andre skoler. Vi tager udgangspunkt i forskning og vores egne erfaringer. Og vi kan se, det skaber en rigtig god vej til at lære – og til at nå et højt fagligt niveau. Vi er tværfaglige – ligesom virkeligheden. Vores undervisningsform er tilrettelagt så eleverne får en forståelse for samspillet mellem forskellige forhold og fag. Vi underviser på en måde, der gør eleverne i stand til at løse mange af de problemstillinger, de vil møde uden for skolens verden. Kreative fag styrker læring og tænkning. Forskning viser, at kunst og kultur er byggesten til at opbygge kritisk sans, sund fornuft og til at udvikle reflektionsevner – og så er det sjovt. Ved at integrere musik og kreative fag aktivt i undervisningen ser vi en vigtig og positiv påvirkning af vores elevers kunnen inden for andre fag og områder. Klædt på til læring. Vi fokuserer på at lære vores elever at tage ansvar for egen læring. Det er vores fornemste opgave at sikre, at vores elever får et solidt fagligt fundament at bygge videre på – og lysten til at lære både nu og resten af livet.

På kanten af tre-meter-vippen…

…i svømmehallen kunne jeg se Beatrice bevæge læberne, inden hun tog mod til sig og sprang. Da jeg spurgte, hvad hun sagde til sig selv, så svarede hun: Jeg kan – jeg tør – jeg vil. Det er noget, vi har lært på Højbo.”

Bitten
mor til Beatrice og Augusth

Skoleliv

Hver dag på Højbo Friskole starter med morgensamling. Vi møder hinanden på tværs af klasser og aldre, både lærere og elever - og forældre der har lyst. Fællesskab er en grundsten på Højbo Friskole. Det skaber tryghed, tillid og respekt, og det danner fundament for samarbejdet i undervisningen, for leg i frikvartererne og for elevernes personlige udvikling.

Ny elev

At indskrive dit barn i en skole er en tillidserklæring, der rækker langt frem i tiden. Et besøg er den bedste måde at finde ud af, om Højbo er noget for dig og dit barn. Det er vigtigt, at I som forældre har tillid til den skole, I vælger, og det er vigtigt for os som skole at møde jer. For indskrivning på Højbo handler ikke kun om undervisning, men også om at blive en del af et nyt fællesskab - og første skridt er at kigge forbi.