Fakta

Faktuelle oplysninger

Skolens elevtal

Klasse Antal drenge Antal piger Elever ialt
1KL 10 10 20
2KL 7 10 17
3KL 8 11 19
4KL 8 12 20
5KL 9 12 21
6KL 11 9 20
7KL 10 9 19
8KL 11 11 22
9KL 8 12 20
BHKL 7 11 18
Alle klasser 89 107 196

.

Karakterer

Karakterer for Højbo Friskole

Landsgennemsnittet for grundskoler

Klassetrin og spor på skolen

Antal klassetrin på skolen: 10

Antal spor på skolen: 1

Yderligere oplysninger om skolens klasser og trin findes under Undervisning.

Links

Statistik, inkl. tilmelding til ungdomsuddannelserne 2016 for 9. og 10. klasse (FTU):
Statistik for Højbo Friskole

Statistikker om grundskolen, sorteret efter alder, herkomst, køn, bopælsområde mv.:

Uddannelsesaktivitet
www.statistikbanken.dk/UDDAKT20

Igangværerende elever
www.statistikbanken.dk/u1907

Tilgang af elever
www.statistikbanken.dk/u2907

Fuldførte elever
www.statistikbanken.dk/u3907

Specialundervisningstimer pr. uge.
www.statistikbanken.dk/u193

Specialundervisning
www.statistikbanken.dk/u194

Klassekvotienter
www.statistikbanken.dk/kvotien

De enkelte skoler
www.statistikbanken.dk/inst01

Overgang til videre uddannelse efter grundskolen
www.statistikbanken.dk/afgang11

Nyheder fra Danmarks statistik om grundskolen:
Elever i grundskolen
http://dst.dk/da/Statistik/NytHtml.aspx?cid=18957

Specialundervisning i grundskolen
http://dst.dk/pukora/epub/Nyt/2014/NR340.pdf

Klassekvotienter i grundskolen
http://dst.dk/pukora/epub/Nyt/2014/NR298_1.pdf

Forsat uddannelse efter grundskolen
http://www.dst.dk/pukora/epub/Nyt/2013/NR411_1.pdf

Ungdomsuddannelse og grundskolebaggrund
http://www.dst.dk/pukora/epub/Nyt/2013/NR280.pdf