Fakta

Faktuelle oplysninger

Skolens elevtal

Klasse Antal drenge Antal piger Elever ialt
1KL 8 13 21
2KL 8 10 18
3KL 10 10 20
4KL 11 10 21
5KL 11 9 20
6KL 9 11 20
7KL 9 11 20
8KL 11 10 21
9KL 10 8 18
BHKL 9 11 20
Alle klasser 96 103 199

 

Karakterer

Højbo’s karaktergennemsnit på Undervisningsministeriet

Landsgennemsnit

 

Karaktergennemsnit 2015

Karaktergennemsnit 2014

Karaktergennemsnit 2013

Karaktergennemsnit 2012

Karaktergennemsnit 2011

 

Klassetrin og spor på skolen

Antal klassetrin på skolen: 10

Antal spor på skolen: 1

Yderligere oplysninger om skolens klasser og trin findes under Undervisning.

 

Links

Statistik over tilmelding til ungdomsuddannelserne 2016 for 9. og 10. klasse (FTU):

http://www.uvm.dk/Service/Statistik/Statistik-om-folkeskolen-og-frie-skoler/Statistik-om-elever-i-folkeskolen-og-frie-skoler/Statistik-over-tilmelding-til-ungdomsuddannelserne-for-9,-d-,-og-10,-d-,-klasse-(FTU)

 

Statistikker om grundskolen, sorteret efter alder, herkomst, køn, bopælsområde mv.:

Uddannelsesaktivitet
www.statistikbanken.dk/UDDAKT20

Igangværerende elever
www.statistikbanken.dk/u1907

Tilgang af elever
www.statistikbanken.dk/u2907

Fuldførte elever
www.statistikbanken.dk/u3907

Specialundervisningstimer pr. uge.
www.statistikbanken.dk/u193

Specialundervisning
www.statistikbanken.dk/u194

Klassekvotienter
www.statistikbanken.dk/kvotien

De enkelte skoler
www.statistikbanken.dk/inst01

Overgang til videre uddannelse efter grundskolen
www.statistikbanken.dk/afgang11

 

Nyheder fra Danmarks statistik om grundskolen:
Elever i grundskolen
http://dst.dk/da/Statistik/NytHtml.aspx?cid=18957

Specialundervisning i grundskolen
http://dst.dk/pukora/epub/Nyt/2014/NR340.pdf

Klassekvotienter i grundskolen
http://dst.dk/pukora/epub/Nyt/2014/NR298_1.pdf

Forsat uddannelse efter grundskolen
http://www.dst.dk/pukora/epub/Nyt/2013/NR411_1.pdf

Ungdomsuddannelse og grundskolebaggrund
http://www.dst.dk/pukora/epub/Nyt/2013/NR280.pdf