Fakta

Faktuelle oplysninger

Skolens elevtal

Klasse Antal drenge Antal piger Elever ialt
1KL 9 11 20
2KL 8 12 20
3KL 8 11 19
4KL 10 10 20
5KL 11 10 21
6KL 11 9 20
7KL 9 11 20
8KL 9 11 20
9KL 11 9 20
BHKL 10 10 20
Alle klasser 96 104 200

 

Karakterer

Karakterfordeling for Højbo Friskole
Karaktergennemsnit for Højbo Friskole

Landsgennemsnittet for grundskoler
Statistik for karakterer over landet

 

Klassetrin og spor på skolen

Antal klassetrin på skolen: 10

Antal spor på skolen: 1

Yderligere oplysninger om skolens klasser og trin findes under Undervisning.

 

Links

Statistik over tilmelding til ungdomsuddannelserne 2016 for 9. og 10. klasse (FTU):

http://www.uvm.dk/Service/Statistik/Statistik-om-folkeskolen-og-frie-skoler/Statistik-om-elever-i-folkeskolen-og-frie-skoler/Statistik-over-tilmelding-til-ungdomsuddannelserne-for-9,-d-,-og-10,-d-,-klasse-(FTU)

 

Statistikker om grundskolen, sorteret efter alder, herkomst, køn, bopælsområde mv.:

Uddannelsesaktivitet
www.statistikbanken.dk/UDDAKT20

Igangværerende elever
www.statistikbanken.dk/u1907

Tilgang af elever
www.statistikbanken.dk/u2907

Fuldførte elever
www.statistikbanken.dk/u3907

Specialundervisningstimer pr. uge.
www.statistikbanken.dk/u193

Specialundervisning
www.statistikbanken.dk/u194

Klassekvotienter
www.statistikbanken.dk/kvotien

De enkelte skoler
www.statistikbanken.dk/inst01

Overgang til videre uddannelse efter grundskolen
www.statistikbanken.dk/afgang11

 

Nyheder fra Danmarks statistik om grundskolen:
Elever i grundskolen
http://dst.dk/da/Statistik/NytHtml.aspx?cid=18957

Specialundervisning i grundskolen
http://dst.dk/pukora/epub/Nyt/2014/NR340.pdf

Klassekvotienter i grundskolen
http://dst.dk/pukora/epub/Nyt/2014/NR298_1.pdf

Forsat uddannelse efter grundskolen
http://www.dst.dk/pukora/epub/Nyt/2013/NR411_1.pdf

Ungdomsuddannelse og grundskolebaggrund
http://www.dst.dk/pukora/epub/Nyt/2013/NR280.pdf