Skolepenge

Skolepenge

Følgende er gældende for betaling af skole samt klub:

Skolepenge

  • 1. barn: 1.130 kr. pr. md.
  • 2. barn: 1.005 kr. pr. md.
  • 3. barn: 445 kr. pr. md. (0. – 3. kl.)
  • 3. barn: 645 kr. pr. md. (4. – 9. kl.)
  • 4. barn: 235 kr. pr. md.

 

Klub (SFO)

Pr. barn  850 kr. pr. md.

Pr. barn for morgenklub, 350 kr. pr. md.

Der betales skolepenge i 11 mdr. (august-juni).

 

Indmeldelsesgebyr

Ved indmeldelse af første barn betales kr. 900, og for eventu­elle søskende betales kr. 300 således:

1. rate af gebyret – kr. 500 – betales, når bestyrelsen har godkendt barnets optagelse på skolen, og aftalen bliver derved bindende for begge parter. 2. rate – kr. 400 – betales senest d. 1. juni det år, hvor barnet skal starte i skole.

For elever, der indmeldes midt i et skoleår, betales gebyret med det samme, eventuelt fordelt over to rater.

Hvis elever, som optages på venteliste til skolens begyndergruppe, ikke kan starte på skolen pga. pladsmangel, tilbagebetales det indbetalte gebyr.