Højbo musikskole

Højbo musikskole

Udover musiktimerne tilbydes eleverne instrumental-undervisning i deres fritid. En betingelse for at deltage er, at eleven selv anskaffer et instrument, og at man bruger den nødvendige tid på at øve sig derhjemme.

Da det som regel er skolens faste lærere, som står for undervisningen, må eleverne være indstillet på, at der kan være en del ventetid fra deres almindelige undervisning slutter til instrumental-undervisningen begynder.

 

Se musikskolens hjemmeside for mere information: www.hoejbomusikskole.dk