Skole og hjem arbejder sammen

Samarbejdet mellem skole og hjem

På Højbo Friskole har forældrene det til fælles, at de interesserer sig for at give børnene gode muligheder, og de er parate til at bruge tid og energi på skolen.

En forudsætning for at have sine børn på Højbo Friskole er, at det er hele familien, som bliver optaget. Det betyder, at I som forældre er villige til at samarbejde om børnenes undervisning og opdragelse. Vi mener, at denne sammenhæng mellem skole og hjem er værdifuld for børnene.

Som forældre kan I forvente, at lærerne underviser i overensstemmelse med skolens faglige mål og på det grundlag, som beskrives her på hjemmesiden. I kan også forvente, at lærerne orienterer om, hvordan jeres barn trives og udvikler sig i skolen. På samme måde forventer skolen, at forældre meddeler skolen, hvis der opstår episoder, som kan påvirke barnets trivsel.

Skolen forventer af jer forældrene, at I er loyale over for skolens samlede virke og kvalitet. Dvs. at I har sat jer ind i hvad skolen står for, og at I, i samarbejde med skolens ansatte, fastholder dette grundlag.

Hvis nogle forældre har en god idé til et arrangement på skolen, vil der ofte være mulighed for at føre den ud i livet. Skolen er behjælpelig med gode råd, erfaringer og lokaler.

 

Kommunikation mellem skole og hjem

Kommunikationen på Højbo bygger på gensidighed, forstået på den måde, at både personale og forældre forpligter sig til at rette henvendelse, når der opstår episoder, som bør uddybes. Vi arbejder ud fra den gode dialog, som bygger på, at vi taler med hinanden og ikke om hinanden. Der er altid plads til at holde et møde og få snakket de forskellige oplevelser igennem.

Højbo forventer at forældre deltager i gruppeforældremøder, skole/hjemsamtaler, og til skolens store forældremøde i maj. Herudover holdes der af og til fester og arrangementer med forskellig underholdning, men i modsætning til forældremøderne er det frivilligt at deltage i disse arrangementer.

Det er forældrenes ansvar, at alle elever møder undervis­ningsparate til skoledagen. Dette betyder, at skoletasken er pakket og penalhuset er tjekket. Ligeledes er det forældrenes ansvar at hjælpe med at finde tid og ro til, at eleverne kan få lavet deres hjemmearbejde.

 

Meddelelser af fælles interesse

Støtteforeningens blad Højtryk udkommer årligt. Her bringes meddelelser af fælles interesse, som f.eks. beskeder om arrangementer. Derudover indeholder bladet historier og fortællinger skrevet af elever.

 

Forældremøder

Skolen afholder sædvanligvis kun ét fælles forældremøde årligt. Det er i forbindelse med skolens generalforsamling i maj måned, hvor der orienteres om det kommende skoleår. Desuden samles forældrene i de kommende klasser til en kort orientering.

 

Gruppeforældremøder

Afholdes mindst to gange om årligt på gruppelærerens foranledning.

Forældrene kan også bede gruppelæreren indkalde til gruppemøde, hvis man har behov for et ekstra møde. Gruppeforældremøderne benyttes til at tale om emner af fælles interesse i gruppen, f.eks. elevernes forhold til hinanden, gruppens arrangementer, projektuger, fordeling af praktisk arbejde og orientering om gruppens overordnede arbejde. Desuden kan forældre tage emner op, som de ønsker at tale med de andre af gruppens forældre om. Detaljer om det enkelte barns undervisning og udvikling gives under skole/hjem samtaler.

 

Skole/hjem samtaler

En gang årligt gives en grundig orientering om elevernes faglige standpunkter og sociale udvikling. Forældrene og barnet fortæller om deres opfattelse af barnets skolegang og om hjemmearbejde m.v., og det er et forum, hvor vi kan snakke om eventuelle udfordringer og træffe aftaler om hvordan de bedst løses.

Daglig kontakt mellem forældre og lærere foregår sædvanligvis gennem intra eller via telefon.

Det forventes at forældrene orienterer lærerne, hvis der for eleven gælder særlige forhold, eventuelle handicaps eller andre problemer, som kan have betydning for skolegangen.

 

Praktisk arbejde

Skolens vedligeholdelsesudvalg laver  to gange hvert år, sammen med skolens pedel, en plan over det praktiske vedligeholdelsesarbejde. Det forventes, at alle de voksne i skolens familier deltager i en arbejdsdag om året. Der er arbejdsdage to weekender før efterårsferien samt to i foråret. Mødetiden er kl. 9 -15, og det er vigtigt, at man møder præcist af hensyn til arbejdsfordelingen.

Skulle man mod forventing ikke have tilmeldt sig en arbejdsdag, vil man blive sat på til hovedrengøring i uge 27/42, hvis man ikke har lavet anden aftale med kontoret. Udeblivelse på den fastlagte dag vil medføre et gebyr på 1000 kr.