Højbo’s venner

Højbo's venner

Højbo’s Venner er en støtteforening, hvor alle der interesserer sig for Højbo Friskole, kan blive medlem.

Højbo’s Venner står som arrangør af det årlige julemarked, den årlige sommerfest og andre arrangementer, hvor der skaffes penge til skolen på en fornøjelig og hyggelig måde.

Støtteforeningen holder en årlig generalforsamling i marts måned. Her vælges en bestyrelse og årets arrangementer kan diskuteres. Alle medlemmer har stemmeret og er valgbare.

Højtryk

Foreningen udgiver bladet Højtryk, som sendes til alle medlemmer. Bladet giver besked om arrangementer på skolen og fortæller om skolens hverdag.

Redaktion:
Jakob Bjerre.

Bestyrelsen i støtteforeningen

Formand Kim Wenneke Astrup
Kasserer Malene Egholm
Bestyrelsesmedlem Tina Nielsen
Bestyrelsesmedlem Steffen Kongstad
Bestyrelsesmedlem Randi Funch
Bestyrelsesmedlem Karin Jensen
Bestyrelsesmedlem Louise Nielsen
Bestyrelsesmedlem Jesper Nexø

Vedtægter

Vedtægter for Højbo’s Venner