Årsplan 1. klasse

Årsplan 1. klasse

Årsplan i dansk for 1. klasse, Højbo Friskole 2018/19. MF
 
Sociale mål:
Det er et mål, at det enkelte barn…
  • har flere nære kammerater og føler sig som medlem af gruppen, føler, at der er tale om et “vi”.
  • er aktiv i konfliktløsning ved at sætte sig i den andens sted, “tage egen del”, bidrage med konstruktive løsninger, kunne slutte fred og søge hjælp, hvis der er brug for det.
  • kan indgå i et godt og udviklende samarbejde i små grupper på 2-4 personer
  • bevarer sin naturlige lyst til at lære og udvikle sig i samspil med gruppen
  • kan begynde at imødekomme andres behov, selvom det går på tværs af barnets egne
  • tager ansvar for egne ting, bl.a. penalhus, skoletaske og tøj
  • i en samtale kan veksle mellem at lytte, fortælle og spørge
  • med tryghed kan fremlægge og fortælle i større grupper
  • deltager trygt, nysgerrigt, aktivt, initiativrigt, fantasifuldt, lystbetonet og med tro på egen værdi i skolearbejde og leg
Hvordan vi vil arbejde med at opfylde de faglige slutmål for trin1:
 
Den første læsning, Læsebogen og arbejdsbogen.
Efter forløbet i 0. klasse med Bogstavlydbogen i Fandangosystemet, læsetrænede eleverne i små lydrette bøger, og de er alle i gang med læseprocessen. Vi starter derfor med ”Den første læsning, Læsebog og arbejdsbog”, der bygger videre på lydmetoden, som eleverne lærte i Lydbogen fra Fandango.
Den første læsning arbejder dels med læse- og skriveindlæring og dels med sproglige øvelser, der har som formål at styrke den sproglige interesse og kreativitet. Eleverne skal gennem forløbet konsolidere deres viden om forbindelsen mellem lyd og bogstav, og blive sikre i den lydligt baserede strategi, både når de læser og skriver.
Vi starter hver dag med at læse. Eleverne læser dagens forberedte tekst højt, som regel som makkerlæsning, men vi veksler mellem forskellige læseformer. Vi voksne læser individuelt med vekslende elever, for at støtte, men også holde os ajour med den enkeltes læseudvikling. Herefter genfortæller eleverne teksten. Nogle gange er det med inspiration fra kooperativ læring. Nogle gange dramatisere vi et kort stykke fra teksten eller sætter hovedpersonerne i den varme stol og stiller spørgsmål til dem. Herefter gennemgås dagens sproglige arbejde, og de tilhørende opgaver løses i opgavebogen.
 
Fandango mini, arbejdsbogen, samt tilhørende I-bog. (Vi fortsætter, hvor vi slap i 0. klasse).
Bogen arbejder med sprogforståelse og begyndende fiktionskompetence, samt tidlig skrivning.
Vi skal arbejde med handlingsbroen, personkarakteristik, billedanalyse og meddigtning, samt forskellen på fakta og fiktion.
 
Lærerens daglige oplæsning.
Jeg spiser sammen med eleverne tre dage om ugen, og her læser jeg altid højt for eleverne. I år er der gådebøger, bøger om talemåder, Jostein Gaarders bog ”Hallo – er der nogen?” (filosofisk bog) og romaner af Astrid Lindgren og Ole Lund Kierkegaard på programmet. Under oplæsningen har vi fokus på ordforråd, talemåder og det, der står mellem linjerne.
 I den ugentlige fortælletime, der varetages af en anden lærer, vil eleverne desuden stifte bekendtskab med de store klassiske fortællinger, som myter, eventyr og sagn.
 
Individuelle læsebøger.
Ud over den daglige læsning i læsebogen ”Den første læsning”, læser eleverne i individuelle læsebøger (frilæsningsbøger), der svarer til deres læseniveau, i 20 minutter om dagen, og de bytter bøgerne løbende i samråd med mig. I små forløb læser vi å IPads på Gyldendals ”Læs løs”.
 
Faglig læsning.
Elevernes frilæsningsbøger består både af fiktion og fakta. I Fandango mini, gennemgår vi forskellen på fiktion og fakta og i en særlig emneuge, arbejder vi intenst med faglig læsning og læseforståelse/huskestrategier med små enkle strategikort, fx VØL. Vi skriver desuden små fagtekster, i foldebøger, den uge. På gruppedagene vil vi desuden anvende faglig læsning og skrivning, bl.a. også søgning på nettet og anvendelse af CD-ord som skrivestøtte, når det er relevant.
 
Ekstra- eller særlig læseundervisning.
Elever, der evt. ikke er på rette vej med læsningen til efterårsferien, bliver tilbudt et forløb frem til vinterferien, hvor barnet følger 0. klasses læseundervisning om morgenen. Vi tilbyder desuden ekstra dansk fra skoleårets start ved behov.
 
Læsefidusen.
Gruppens Læsefidus er hjemme hos eleverne en uge ad gangen. Elev og forældre skriver i samarbejde om ugens gang. Eleverne illustrerer og skriver selv i det omfang de kan. Eleverne træner at være i fokus, når teksten læses højt, og opbygger en begyndende fornemmelse af at opbygge en længere tekst.
 
 
Fortællegrupper.
På skiftende mandage har fire elever fortælletid. De fortæller om deres weekend, eller optræder med et lille forberedt optrin, og de andre elever stiller opklarende spørgsmål til det fortalte eller fremviste.
Teateruger – fællesemne
I to uger arbejder hele skolen sammen om et fælles emne, der munder ud i en forestilling eller fremlæggelse. Her arbejder eleverne på tværs af alle klassetrin, og her styrker vi sociale relationer, ideudvikling, samarbejde og formidlingsevner.
 
 
Danskværksteder.
Vi arbejder løbende med danskværksteder, hvor eleverne arbejder i grupper eller individuelt med de faglige områder, som hver enkelt skal eller kan styrke. Det er overvejende læringsspil og konkrete materialer, vi anvender i værkstederne. Nogle elever skal arbejde meget med bogstavværkstederne, andre skal arbejde mest med skrivning, fortælling eller læsning.
 
Dansk og bevægelse.
Vi har fokus på, at læring sker gennem aktivitet. Det er godt at kunne lytte, men det er først, når barnet selv er aktivt, og bringer det faglige i anvendelse, at den rigtige indlæring sker. Derfor tilstræber vi, at tavleundervisning kun anvendes når det er helt nødvendigt med fælles oplæg. Eleverne skal have mulighed for at bruge deres krop på en hensigtsmæssig måde fx sidde på gulvet og spille bogstavspil, ligge på maven under bordet og læse, hoppe læseordene eller, hvad der er passende til læringssituationen. Hvis vi har meget stillesiddende arbejde i en dobbeltlektion, indlægger vi altid bevægelseslege i klassen.
 
Børnestavning.
Vi fortsætter med at lydstave, når vi skriver tekster og løser opgaver. Læse- og skriveindlæringen går hånd i hånd, og eleverne konsoliderer den lydligt baserede strategi, når de børnestaver. Der er derfor ikke fokus på retstavning i 1. klasse, men vi øver de små ikke-lydrette ”drilleord”, som anvendes meget i sproget, fx ”og” og ”jeg”. I danskværkstederne og i ”Den første læsning” skriver eleverne små fiktions tekster, der efterhånden bygges op med overskrift, indledning, indhold og slutning.
 
Skrivning.
En gang om ugen laver vi øvelser i hæftet ”Stav”, der arbejder med bogstavernes skrivevej og form.
 
Ekstra materiale, typisk fra Forlaget Delta.
Anvendes til ren træning af allerede gennemgået fagligt stof. Eleverne vælger selv 1-2 sider, som er lektier til den følgende uge. Eleverne får, ud over træningen, opbygget en begyndende ansvarlighed og rutine mht. lektier.
 
 
Evaluering:
Vi evaluerer læseudviklingen med Ordlæseprøve 1 og Sætningslæseprøve 1 fra Hogrefe.
I år indfører vi også brug af den nye ordblindetest for 1. klasse, hvis der er behov.
Vi har skole-hjemsamtaler en gang om året, hvor vi også evaluerer på de sociale mål.
 
 
 
 

Årsplan for dansk, gruppefag og krea, 1. klasse, Højbo Friskole, 2018/19.
Uge
Dansk
Øvrigt
Gruppedag (Geografi, Biologi, Billedkunst, Historie
 
Krea (2 lektioner hver anden uge)
33
Velkommen
Skrive- og tegneopgave: Min sommer.
Fællesskabs-lege.
”Tankebobler”, - en kort film om venskab
Skolestart 15./8.
 
 
34
Introduktion til ny læsebog, ”Skriv” og bogstav- læse- og skriveværksteder:
Den første læsning: Ida og Emil.
 
 
Forsøg med farver.
 
Bogmærker.
35
Fortsat…
 
Drama-øvelser: Hans og Grete
 
36
Fortsat…
 
Fortsat…
Vi illustrerer hans og Grete.
37
Fortsat…
 
Hvad lever i et vandhul?
 
38
Fortsat…
Forældremøde torsdag 20./9., 19-21
Fortsat…
Fortsat…
39
Vi arbejder med fantasi/virkelighed
Den første læsning: Nanna i tv.
Fandango mini: Lille far – en kortfilm.
Drøm/virkelighed, billedanalyse af et maleri af Kathrine Ærtebjerg.
(Opgaver til Nabospionen – kun i uge 39)
Tirsdag den 25./9.: Biograf i Kalundborg.
Biograftur (Nabospionen)
 
40
Fortsat…
 
 
 
 Ud fra Nabospionen arbejder vi med det at være en familie.
Surrealistiske collager.
41
Høstemne
Torsdag arbejder vi med efterår i klassen.
 
Mandag-onsdag 8.-10./10., Høstemne.
Værter for morgensamling
Fredag 12./10.: Motionsdag.
 
 
42
EFTERÅRSFERIE
 
 
 
43
Fantasi og virkelighed, fortsat…
 
Vi laver animations-
film om drømme
 
44
Fortsat…
 
Fortsat..
Animationsfilm.
45
Fortsat…
 
Øve optræden til Julemarked
Animation
 
46
Danskforløb, uden overordnet emne:
Den første læsning: Adam og de tyve æg.
(Opgaver til Musa-koncerten, kun uge 46).
Torsdag 15./11.: Koncert på skolen med Musa Diallo. 11.15-12.00
Øve optræden til Julemarked
Animation
Fantasidyr.
47
Fortsat…
Julemarked: Obligatorisk skoledag, lørdag den 24. november.
Øve optræden til Julemarked
Animation
 
48
Fortsat…
 
Vi bygger et julelandskab
Fantasidyr.
49
Fortsat…
 
 
Fortsat…
 
50
Forfatterskabslæsning.
Kim Fupz Aakeson.
Fandango Mini: “En lille bog om det hele” (Om Kims liv).
Højtlæsning, selvlæsning og film.
 
Juletraditioner  Tro/overtro
Julegaver
51
Fortsat…
 
Værter ved morgensamling.
Historien om Ib Madsen
Vi arbejder med venskaber
 
52
JULEFERIE
 
 
 
1
JULEFRIE
 
 
 
2
Stenalderemne:
Stenalder-skriveopgaver knyttet til forløbet på museet.
Tirsdag den 8./1: Tur til Kalundborg Museum. Forløb om Stenalderen.
Vi bygger en model af en stenalderboplads.
Stenalderboplads.
3
Fortsat…
Torsdag den 17. januar: Skole-hjemsamtaler
Fortsat..
 
4
Danskforløb uden overordnet emne:
Den første læsning, Isby zoo.
Torsdag den 24. januar: Skole-hjemsamtaler
Danmarks geografi og vores eget hjem  og egn
Ler-dyr
5
Fortsat…
Torsdag den 31. januar: Skole-hjemsamtaler
Fortsat…
 
6
Fortsat…
Torsdag den 7. februar: Skole-hjemsamtaler
Fortsat…
Ler-dyr
7
VINTERFERIE
 
 
 
8
Danskforløb uden overordnet emne:
Den første læsning: Det store løb.
 
Forberedelse til Fællesemne.
Filtede larver
9
Fortsat…
Fredag den 1. februar: Lærerforberedelsedag.
Vi bygger vogne eller skibe og laver forsøg med bevægelse og fart.
 
10
Fortsat…
 
Fortsat…
Filtede larver
11
Fortsat…
Værter ved morgensamling
Trafik.
 
12
Opgaver til Bio-tur.
 
 
Tirsdag den 19./3.: Biograf i Kalundborg. ”Den utrolige historie…”
Biograf.
 
Torsdag og fredag: Start på Fællesemne
13
Fælles-emne.
Reservér Torsdag aften.
Fællesemne for hele skolen.
 
 
 
14
Faglig læsning og skrivning (forberedelse til multimodale tekster):
Vi læser om kæledyr og laver foldebøger.
 
Foldebøger om kæledyr.
Foldebøger.
15
Fortsat…
 
Fortsat…
 
 
16
PÅSKEFERIE
 
 
 
17
Faglig skrivning fortsat…
Mandag den 23./4.: Påskeferie.
Forældremøde: Socialt arrangement med fællesspisning, 17-19
Foldebøger, fortsat…
 
18
Fortsat…
 
Fortsat…
 
19
SUPERHELTE
Den første læsning: Røveri i Ålby Bank.
Personkarakteristik.
9.-10./5.: Lejrskole. (Overnatning på skolen og tur til Odsherred Zoo).
Forberedelse til overnatningstur sammen med 0. klasse.
Dyr.
 
20
Fortsat…
Torsdag den 16./5.: Elevrådsdag (Løb med poster)
Fredag den 17./5.:St. Bededag.
Efterbehandling af overnatningstur sammen med 0. klasse. Haiku om vilde dyr.
 
21
Fortsat…
Værter ved morgensamling
Onsdag den 22./5.: General forsamling og stort forældremøde (Obligatorisk).
Efterbehandling af overnatningstur.
Haiku om vilde dyr.
Flyvende superhelte
 
22
Fortsat…
 
Øve optræden sammen med Trin 1 til sommerfesten.
Flyvende superhelte
23
Den første læsning: en tur til månen.
Evt. skrive løgnehistorier.
Torsdag og fredag, 6.-7./6.: Udelivsdage.
Øve
 
24
Fortsat…
Lørdag den 15./6.: SOMMERFEST. (Obligatorisk skolelørdag).
Vores solsystem.
Vi laver modeller, der viser, hvorfor det bliver nat/dag.
25
Fortsat…
 
Fortsat…
 
26
Fortsat…
Fredag den 28./6.: Sidste skoledag på Lyngen.
Fortsat…
Modeller fortsat…
 
SOMMERFERIE
 
 
 
               
 
 
 
 

Årsplan for Matematik, 1. klasse, Højbo Friskole, 2018/19. MF.
Uge
Dansk
Øvrigt
 
33
Bankospil og andre tallege.
Skolestart 15./8.
 
34
Kolorit A: s. 1-15,
Tælle og tal.
Med udgangspunkt i elevernes nuværende talbegreb, arbejder vi med de naturlige tals opbygning herunder rækkefølger, tælleremser og titalssytem.
Talstang 1-10
 
 
35
Fortsat
 
 
36
S. 16-29, Plus.
Vi arbejder med at bestemme antal ved hovedregning, tællematerialer, lommeregner og skriftlige notater, og vi arbejder med regnehistorier.
Fokus på at dele regnestrategier med hinanden.
 
 
37
Fortsat
 
 
38
S. 30-39, Former og spejlinger.
Vi arbejder med det geometriske sprog, og vi undersøger og beskriver mønstre, fx symetri, bla vha konkrete materialer.
Forældremøde torsdag 20./8., 19-21
 
39
Fortsat
Biograf i Kalundborg ”Nabospionen”.
 
40
Fortsat
 
 
41
Torsdag arbejder vi med efterår i klassen.
Mandag-onsdag 8.-10. oktober, Høstemne.
Værter for morgensamling
Fredag 12./10.: Motionsdag.
 
42
EFTERÅRSFERIE
 
 
43
Min skole: Vi foretager optællinger i klassen og på skolen. Vi undersøger former og mønstre, og foretager længdemålinger på skolen.
 
 
44
S. 42-53, Tal og diagrammer.
Talpladen 1-50. Vi arbejder med de naturlige tals opbygning, herunder rækkefølge, tælleremser og titalssystem. Vi arbejder med forberedende multiplikation og indsamler og ordner ting efter antal, form, størrelse og andre egenskaber.
 
 
45
Fortsat
 
 
46
S. 54-67, Minus.
Vi arbejder med simpel hovedregning vha konkrete materialer. Vi ser på praktiske problemstillinger, der kan løses vha addition og kobler tal til dagligdagen.
Dele strategier.
Koncert på skolen med Musa Diallo. 11.15-12.00
 
47
Fortsat
Julemarked: Obligatorisk skoledag, Lørdag den 24. november.
 
48
Fortsat
 (julematematik)
Matematikdag, onsdag
 
 
49
S. 68-77, Tænk og tegn.
Vi arbejder med geometri. Vi beskriver løsningsmetoder ved at tegne. Vi har fokus på den eksperimenterende og undesøgende arbejdsmetode, når vi løser opgaverne i små grupper.
 
 
50
Fortsat
 
 
51
Fortsat
Værter ved morgensamling.
 
52
JULEFERIE
 
 
1
 
 
 
2
Kolorit B:
S. 1-13, Tiere og enere.
Vi arbejder med positionssystemet og dets opbygning. Vi bestemmer antal vha simpel hovedregning, tællematerialer, lommeregner og skriftlige notater.
Taltavlen 1-100.
 
 
3
Fortsat
Torsdag den 17. januar: Skole-hjemsamtaler
 
4
Fortsat
Torsdag den 24. januar: Skole-hjemsamtaler
 
5
S. 14-25, Plus.
Bl.a. beregningsmetoder til addition af tocifrede tal. Vi bestemmer antal ved hovedregning og brug af konkrete materialer, samt skriftlige notater. Løser praktiske problemstillinger. Fokus på at dele strategier med hinanden.
Indledende arbejde med multiplikation og enkel division.
Torsdag den 31. januar: Skole-hjemsamtaler
 
6
Fortsat
Torsdag den 7. februar: Skole-hjemsamtaler
 
7
VINTERFERIE
 
 
8
Fortsat
 
 
9
S. 28-39, Bygge.
Vi bygger forskellige figurer med centicubes, brikker m.v. Opgaverne er af problemløsende karakter. Vi samarbejder om at finde løsninger.
Fredag den 1. februar: Lærerforberedelsedag.
 
10
Fortsat
 
 
11
Fortsat
( Matematikdag, onsdag).
Værter ved morgensamling
Matematikdag, onsdag.
 
12
Fortsat
Tirsdag den 19./3.: Biograf i Kalundborg. ”Den utrolige historie…”
 
Torsdag og fredag: Start på Fællesemne
13
Fællesemne
Fællesemne for hele skolen. Torsdag den 28. er der formodentlig besøgseftermiddag/aften.
 
14
Foldebøger
 
 
15
Foldebøger
 
 
16
PÅSKEFERIE
 
 
17
S. 42-53, Spil.
Vi spiller strategispil, talbehandlingsspil og spil, der giver erfaring med tilfældighed.
Mandag den 23./4.: Påskeferie.
Forældremøde: Socialt arrangement med fællesspisning, 17-19
 
18
Fortsat
 
 
 
19
S. 54-65, Minus.
Vi trækker fra med tallene fra 1-100. Vi arbejder med tierovergange vha talstang.
9.-10./5.: Lejrskole. (Overnatning på skolen).
 
20
Fortsat
Torsdag den 16./5.: Elevrådsdag (Løb med poster)
Fredag den 17./5.:St. Bededag.
 
21
Fortsat
Værter ved morgensamling
Onsdag den 22./5.: General forsamling og stort forældremøde (Obligatorisk).
 
22
Fortsat
 
 
23
S. 66-57, Måling.
Vi arbejder med måling, bl.a. med ikke standardiserede enheder
Torsdag og fredag, 6.-7./6.: Udelivsdage.
 
24
Fortsat
Lørdag den 15./6.: SOMMERFEST. (Obligatorisk skolelørdag).
 
25
Talmaskiner fx brug af regneark
 
 
26
Buffer/opfølgning på mangler.
Fredag den 28./6.: Sidste skoledag på Lyngen.
 
 
SOMMERFERIE
 
 
 
Tilføjelse til skema: Vi anvender matematiksystemet Kolorit, samt REMA 1a og 1b. Eleverne har ind i mellem også ekstramateriale, der er tilpasset deres faglige niveau. Eleverne afleverer som udgangspunkt to siders lektier i ekstrabogen hver uge. I klassen har vi forskellige spil, matematikværksteder og konkrete materialer, som vi anvender løbende og differentieret. Desuden anvender vi ind i mellem computer og I-pad til træning af færdigheder. Eleverne øver talremser hen over året, fx 2-tabel, 5-tabel, dobbelt op, tier-venner og små plusstykker, bl.a. par.
 

Årsplan engelsk 1. klasse 2018/19
Udarbejdet af Lisbet Nyman Riber med forbehold for ændringer.
 
August
Hello, my name is (2 lektioner)
Gennem aktiviteter og sange møder børnene engelsk i skolen for første gang. Hånddukken Charlie er med i timerne.
Eleverne skal lære at hilse og præsentere sig selv på engelsk.
 
September- oktober
Numbers and colours (6 lektioner)
Gennem aktiviteter, opgaver og sange får børnene kendskab til tallene fra 1-10 og til farvernes navne.
 
November
The week and the year (4 lektioner)
Der arbejdes med ugedagene og årstiderne. Vi synger de kendte sange og lærer nye om emnet.
 
December
Christmas (3 lektioner)
Eleverne får kendskab til ord der hører julen til og synger julesange på engelsk
 
Januar
Me and my body (4 lektioner)
Gennem sange, opgaver og aktiviteter, får eleverne kendskab til ord der hører til krop og hoved.
 
Februar
Animals (3 lektioner)
Danske bordegårdsdyr og dyr på den afrikanske savanne. Vi tegner og leger og bruger ordene i sange og sproglige aktiviteter.
 
Marts
My house (3 lektioner)
Hvad findes der I et hus og hvad hedder det på engelsk. Vi går på opdagelse og lærer nye ord.
 
April
My family (3 lektioner)
Gennem aktiviteter, opgaver og leg, får eleverne kendskab ord der knytter sig til familien.
 
Maj
All the words I know and words around med (3 lektioner)
Eleverne repeterer deres nye ordforråd gennem opgaver og aktiviteter. Vi synger kendte sange.
 
Juni
Play and sing (3 lektioner)
Vi bruger legepladsen til lege og aktiviteter. Focus på at eleverne tør bruge sproget sammen og over for hinanden. Vi synger de sange vi har lært og øver os i at tale engelsk.