Årsplan 2. klasse

FaellesAarsplan453Matematik årsplan for 2.docx

Årsplan engelsk 2. klasse 2017/18
Udarbejdet af Lisbet Nyman Riber med forbehold for ændringer.
 
Målet med undervisningen er at eleverne får en fortrolighed med sproget og udvider deres ordforråd inden for forskellige emner. Emnerne fra sidste år vil blive repeteret og nye emner vil blive introduceret gennem en masse sang, aktiviteter, opgaver og lege. Hånddukken Charlie er med i timerne. Han taler med børnene, laver sjov og lærer ord på dansk.
 
August
Hello, my name is (2 lektioner)
Gennem sange og tegneopgaver lærer vi hinanden at kende.
Eleverne hilser og præsenterer sig selv på engelsk med navn og alder.
 
September
Numbers and colours (4 lektioner)
Eleverne arbejder med tallene fra 1-100 og farvernes navne. Opgaver, spil og aktiviteter.
 
Oktober
The alphabet (2 lektioner)
Der introduceres til engelske alfabet og det øves gennem leg og sang.
 
November
Me and my body (4 lektioner)
Gennem sange, opgaver og aktiviteter, får eleverne kendskab til ord, der hører til emnet hoved og- krop.
 
December
Christmas (3 lektioner)
Eleverne introduceres til juletraditioner i de engelsktalende lande og synger engelske julesange. De får kendskab til ord der hører julen til.
 
Januar
Around the year (4 lektioner)
Der arbejdes med måneder, ugedage og årstider. Hvad kan vi fortælle om dagen i dag.
 
 
Februar
Animals (3 lektioner)
Danske bordegårdsdyr og dyr på den afrikanske savanne. Vi tegner og leger og bruger ordene i sange og sproglige aktiviteter.
 
Marts
My house (3 lektioner)
Hvad findes der I et hus og hvad hedder det på engelsk. Vi går på opdagelse og lærer nye ord.
 
April
My family (3 lektioner)
Gennem aktiviteter, opgaver og leg, får eleverne kendskab ord der knytter sig til familien.
 
Maj
All the words I know and words around me (4 lektioner)
Eleverne repeterer deres nye ordforråd gennem opgaver og aktiviteter. Vi synger de sange som de har lært i løbet af skoleåret.
 
Juni
Play and sing and words outside (3 lektioner)
Eleverne lærer ord udenfor. Vi bruger legepladsen til rollelege, ordlege og gættelege samt til inspiration for nye ord. Focus på at eleverne tør bruge sproget sammen og over for hinanden. Vi synger de sange vi har lært og øver os i at tale engelsk.
 

Årsplan engelsk 2. klasse 2017/18
Udarbejdet af Lisbet Nyman Riber med forbehold for ændringer.
 
Målet med undervisningen er at eleverne får en fortrolighed med sproget og udvider deres ordforråd inden for forskellige emner. Emnerne fra sidste år vil blive repeteret og nye emner vil blive introduceret gennem en masse sang, aktiviteter, opgaver og lege. Hånddukken Charlie er med i timerne. Han taler med børnene, laver sjov og lærer ord på dansk.
 
August
Hello, my name is (2 lektioner)
Gennem sange og tegneopgaver lærer vi hinanden at kende.
Eleverne hilser og præsenterer sig selv på engelsk med navn og alder.
 
September
Numbers and colours (4 lektioner)
Eleverne arbejder med tallene fra 1-100 og farvernes navne. Opgaver, spil og aktiviteter.
 
Oktober
The alphabet (2 lektioner)
Der introduceres til engelske alfabet og det øves gennem leg og sang.
 
November
Me and my body (4 lektioner)
Gennem sange, opgaver og aktiviteter, får eleverne kendskab til ord, der hører til emnet hoved og- krop.
 
December
Christmas (3 lektioner)
Eleverne introduceres til juletraditioner i de engelsktalende lande og synger engelske julesange. De får kendskab til ord der hører julen til.
 
Januar
Around the year (4 lektioner)
Der arbejdes med måneder, ugedage og årstider. Hvad kan vi fortælle om dagen i dag.
 
 
Februar
Animals (3 lektioner)
Danske bordegårdsdyr og dyr på den afrikanske savanne. Vi tegner og leger og bruger ordene i sange og sproglige aktiviteter.
 
Marts
My house (3 lektioner)
Hvad findes der I et hus og hvad hedder det på engelsk. Vi går på opdagelse og lærer nye ord.
 
April
My family (3 lektioner)
Gennem aktiviteter, opgaver og leg, får eleverne kendskab ord der knytter sig til familien.
 
Maj
All the words I know and words around me (4 lektioner)
Eleverne repeterer deres nye ordforråd gennem opgaver og aktiviteter. Vi synger de sange som de har lært i løbet af skoleåret.
 
Juni
Play and sing and words outside (3 lektioner)
Eleverne lærer ord udenfor. Vi bruger legepladsen til rollelege, ordlege og gættelege samt til inspiration for nye ord. Focus på at eleverne tør bruge sproget sammen og over for hinanden. Vi synger de sange vi har lært og øver os i at tale engelsk.
 

Årsplan for gruppedage i 2. klasse 2018/2019
Uge 34-37
Skolestart. Børnene tegner og fortæller om deres sommer og deres familier. D28/8 Fotografering.
Historie. Fortælle. Billedkunst . Dansk 
Uge 38-39
Forberedelse af tur til Røsnæs og overnatning.
Istidslandskaber, sten ,dansk natur m.m.
Socialt. Natur/teknik
Uge 40
Biograftur d. 2/10. ”Jeg er William”
 
Film. Medier. Dansk.
Uge 41 
Høstemne for hele trin 1
Musik. Sang. Bevæge. Mad. 
Uge 42 
Efterårsferie
 
Uge 43-46
Børn i andre lande. Materiale fra UNICEF.
Samfund. Geografi. Natur/teknik. Dansk.
Uge 47 
Forberede julemarked. Trin 1
 
Uge 48-51
Livsanskuelser. Kristendom. Kalkmalerier. Middelalderen. Julerier.
Religion. Billedkunst. Dansk.
Uge 2-6
Dyreemne. Faglig læsning, søgning og fremlæggelse.
Dansk. Natur/teknik. Billedkunst.
Uge 7
Vinterferie
 
Uge 8
Før dag fællesemne.
 
Uge 9-11
Se på billeder. Male portrætter.
Billedkunst.
Uge 12-13
Biograf d. 19/3. ”Den kæmpestore pære”. Fællesemne for hele skolen.
 
Uge 14-15
Digte og male. Forår. Gækkebreve.
Dansk. Billedkunst.
Uge 17-18
Naturtur. Naturting og billeder.
Natur/teknik. Billedkunst.
Uge 19-23
Swanerne på Malergården. Tur til Malergården. Arbejde med farver.
Historie. Fortælle. Billedkunst.
Uge 24-26
Arbejde med selvvalgt emne. Faglig læsning og fremlæggelse. Afslutning af året.
 
Årsplanen er vejledende og der tages forbehold for ændringer.
 
Rikke Nielsen.

Årsplan for dansk i 2. kl., 2018-2019
 
Vi arbejder med danskbogssystemet ”Freja og Eskil”. Her er det gennemgående tema middelalderen og venskaber, børns dagligdag, gøremål og levevilkår før og nu. Vi læser fælles i læsebogen og arbejder primært fælles i opgavebogen på skolen. Fokus på helhedslæsning og læseforståelse, begrebsdannelse og ordforråd.
Der læses hverdag i mindst 20 min. Enten læser vi fælles i Freja og Eskil læsebogen eller børnene læser i makkerskaber i individuelle bøger tilpasset det enkelte barns læseniveau. Børnene læser højt hver dag enten for klassen eller for hinanden i par.
I løbet af året vil der være fokus på læseforståelse og genfortælling af de bøger som børnene læser. Derudover vil vi arbejde med forfatterskaber som Kim Fupz ,  Jacob Martin Strid og Ole Lund Kirkegaard.
Der arbejdes med skriftlig fremstilling, individuelt og i grupper. Børnene skal skrive historier og fagtekster på computer og i hånden og læse deres tekster højt for hinanden. Desuden skal børnene arbejde med rim, remser og digte.
Børnene arbejder løbende i grammatikbogen STAV som er en arbejdsbog med diktat og grammatik, her introduceres de forskellige ordklasser, og i skrivebogen Skriv, hvor børnene træner deres håndskrift og at skrive sammenhængende.
Dansklektier: Minimum 2 sider i ”Min anden danskbog” fra mandag til mandag.
Rikke Nielsen