Årsplan 3. klasse

FaellesAarsplan485gruppe 3.kl. 18-19.docx
FaellesAarsplan486Årsplaner matematik 3.docx

Årsplan for dansk i 3. 2018-2019
Vi arbejder med dansksystemet ”Pegasus”, som indeholder en læsebog og en arbejdsbog. Vi arbejder fælles i læsebogen og arbejder sammen i arbejdsbogen på skolen. Systemet indeholder tværfaglige temaer som eksempelvis : tid, mytologi, skabelse, familie, natur.
Der læses hver dag i minimum 20 min. Enten læses der i den fælles læsebog eller i individuelle læsebøger tilpasset det enkelte barns læseniveau. Børnene læser to og to sammen. Børnene læser højt enten for klassen eller for hinanden i par.
Der arbejdes løbende i grammatikbogen STAV som er en arbejdsbog med diktat og grammatik. Desuden arbejdes der med håndskrivning i Skriv.
I løbet af året vil der være fokus på læseforståelse og genfortælling af tekster. Børnene skal løbende skrive boganmeldelser, som de læser op for hinanden.
Børnene skal skrive historier og lave deres egne bøger og læse dem op for hinanden.
Dansklektier: Minimum 2 sider i ’Min 3. danskbog’ fra mandag til mandag. Senere på året vil der være boganmeldelser som skal skrives.