Årsplan 5. klasse

Gruppetimer 2017-18
Indhold
Materialer
Uge 33
Første skoledag
 
Uge 34
Fælles tur til lyngen
 
Uge 35-41
Personlige grænser/Normer/etik – Kønsroller igennem tiden
Med udgangspunkt i arbejderklassen i England fra starten af industrialiseringen op til 90’erne.
Uge 39 I bio i Kalundborg og se: Billy Elliot
Selvudarbejdet materiale
Info fundet på div. Hjemmesider
Samt materiale lavet til Billy Elliot. Det ligger under skolen i biografens hjemmside.
Uge 42
Efterårsferie
 
Uge 43-47
WW2
Uge 46 Skal vi I biografen I Kalundborg.
RISK
Gratis online strategi-spil
MitCFU
Kahoots
Matador – Dansk kulturhistorie
Uge 48-50
U-landskalenderen – På opdagelse i Jordan.
Der arbejdes med materialet der ligger på hjemmesiden.
 
Uge 51
Fællesemne på T2 – Røde kors
Act Kluns og andet
 1. Materiale fra Røde kors
 2. Besøg på genbrugsstationen og/eller en Røde/korsbutik
 3. Byg/konstruer/sy/snedkerer eller formgiv en brugsgenstand ud af genbrugsmaterialer
 
Uge 52-1
Juleferie
 
Uge 2-6
Din krop og dens udvikling
Bøger og hjemmesider
Undervisningsportal.dk
Sex og samfund
Sundhedsplejersken kommer I uge 6.
Uge 7
Vinterferie
 
Uge 8-11
Netetik, hvordan man færdes på sociale medier.
Uge 9 SSP foredrag
Uge 12 om mandagen kommer der et afsluttende SSP foredrag
Uge 12
I Biografen i Kalundborg
 
Uge 13
Skolens store fællesemne
 
 
Uge 14-15
Brug af IT til skolebrug
 
Uge 16
Påskeferie
 
Uge 17
Fælles T2 IBIS-heleverdeniskole-projekt hele ugen indtil frokost.
Materiale fra IBIS
Uge 18
Skolepraktik
 
Uge 19
Lejrskole med 4. og 5. klasse
 
Uge 20-22
Evaluering af lejrskolen
Kend dit Danmark
Kahoots og samtaler
Danmarksspillet
Uge 23
Grundlovsdag
 
Uge 24-25
Spilledag
Social trivsel med vikar
Uge 26
 
 
 
Dette er oversigten over 5. klasses gruppedage i skoleåret 18/19.
Der tages forbehold for retten til ændringer.
                                                                                                                                             

Årsplan 5. klasse engelsk 2018/19
 
 • Arbjedsportalen: Gyldendals 4.-6. klasse Engelsk. Her vil være de emner som står på årsplanen om som arbejdes med i dobbeltlektionen fredag.
 • Vi starter dobbelt lektionen fredag med 20 min. Læsning – varierende højtlæsning og egen-læsning fra lånte fysiske bøger til bøger på Gyldendalsportalen og ereolen.dk.
 
 
Ugentlige gentagelser:
 • Grammatiklektier for til hver mandag til fælles retning i hæftet ”Let's Do It – step two”. Der vil gennemsnitligt være 2 sider for, som vil ligge på intra-lektiebogen. Der vil være mulighed for at lave sine grammatiklektier i lektionen om mandagen og et alternativ (pirana, gyldendalsportalens gramma) hvis man når at blive færdig inden.
 
Månedlige gentagelser:
 • En mindre skriftlig opgave til aflevering om fredagen i den pågældende uge.
Kravene vil være individuelle.
 
Uge
Forløb
Kompetenceområde og målpar
Materialer
33
Præsentation af mellemtrins-portalen og dens elementer
 
 • engelsk4-6.gyldendal.dk
34
Friendship
Skriftlig kommunikation:
Sproglæringsstrategier - fase 1
 • My Best Friend
 • Friends in Fiction
 • Dear Diary
35
36
37
38
Cyber friends
Mundtlig kommunikation:
Kommunikationsstrategier - fase 1
 • Social Networking
 • Cyber Buddies
 • Bullying Buddies
39
40
41
42
 
43
Halloween
Kultur og samfund:
 Interkulturel kontakt - fase 1
 • Celebrations
 • Spot on/Country Cubes
44
Pets and Pals
Kultur og samfund:
Engelsk som adgang til verden - fase 1
 • Man’s Best Friend
 • Imaginary Friends
 • Pen Pals
 
45
46
47
48
Thanksgiving
Kultur og samfund:
 Interkulturel kontakt - fase 1
 • Celebrations
 • Spot on/Country Cubes
49
Listening Strategies
Mundtlig kommunikation:
Lytning - fase 1
 • Spot on/A Helping Hand
50
Christmas
Kultur og samfund:
 Interkulturel kontakt - fase 1
 • Celebrations
 • Spot on/Country Cubes
 
51-1
 
 
Heroes in Books
Skriftlig kommunikation:
Skrivning - fase 1
 • Superheroes
 • Super Powers
 • Detectives
 
2
3
4
5
Dark Heroes
Mundtlig kommunikation:
Sprogligt fokus - fase 1
 • Outlaws
 • Highwaymen
 
6
7
 
8
Dark Heroes
Mundtlig kommunikation:
Sprogligt fokus - fase 1
 • Pirates
9
Real-Life Heroes
Kultur og samfund:
Interkulturel kontakt - fase 1
 • Heroines
 • Male Heroes
 • Everyday Heroes
10
11
12
13
 
 
 
14
Easter
Kultur og samfund:
Interkulturel kontakt - fase 1
 • Celebrations
 • Spot on/Country Cubes
15-17
 
18
Food for Thought
Mundtlig kommunikation:
Samtale - fase 1
 • Meals Around the World
 • In Sickness and in Health
 • Food to Eat or Not to Eat
 
 
 
21
24
Extreme Living
Kultur og samfund:
Tekst og medier - fase 1
 • Homes Away from Home
 • Dangerous Places to Live
 • Living with the Elements
 
 
 
25
 
 
 
Min undervisning vil foregå gennem leg, tale, kropsliggørelse, interaktion, læsning, højtlæsning, sang, lyt og forstå, skuespil og brug af IT (computer, iPad, etc.)
Et undervisnings-eksempel kunne være historie-fortælling på engelsk med kropssprog og andre brugbare hjælpemidler som støtte til forståelsen og en interaktiv fortælling der gør at de skal bevæge sig til historien. Det kunne også være at lære en engelsk sang.
 
Generelt igennem de overstående emner vil vi få arbejdet med:
 • Forøge lysten til at snakke, stave, læse og skrive engelsk
 • Forøgelse af det aktive ordforråd.
 • Forøgelse af det passive ordforråd.
 • Forståelse af det engelske sprogs lyd-univers.
 • Større forståelse af det grammatiske element af det engelske sprog.
 • Kulturelle forskelle og ligheder i forskellige engelsktalende lande.
 
Ret til ændringer forbeholdes
 
Sune Gjerulff Schmidt – 2018

Årsplan Dansk for 5.kl 18/19
Mål for undervisningen: Undervisningen i faget dansk skal lede frem mod, at eleverne tilegner sig de kundskaber og færdigheder, der er beskrevet i Undervisningsministeriets Fælles mål i dansk.
 
Tilrettelæggelsen af det faglige forløb i danskundervisningen i 5. klasse tager udgangspunkt i de trinmål, der er gældende for dansk efter 5. klassetrin. Her er der opstillet mål for elevernes færdigheder inden for områderne: det talte sprog, det skrevne sprog, det skrevne sprog og sprog, litteratur og kommunikation.
 
Målene er mange, og for en fuldstændig beskrivelse af disse henviser vi til Undervisningsministeriets hjemmeside www.uvm.dk 
 
Arbejdsmetoder og arbejdsformer: Danskundervisningen på 5.klassetrin tager udgangspunkt i bogsystemet ”Fandango” for 5.klasse, som består af en grundbog og to arbejdsbøger.  
Systemet er bygget op af tekster, jeg læser højt for klassen, (nogle gange læser eleverne) som efterfølgende arbejder med disse mundtligt og skriftligt i arbejdsbogen.
Jeg vil supplere med andre materialer fx romaner og arbejdsbøger for at give undervisningen et andet islæt. Der vil også være plads til praktiske og kreative opgaver i danskundervisningen. 
 
 
Uge 33-35 - fandango - personkarakteristik s. 12-34 (Heksejægernes lærling kommer)
Uge 36 - 39 - Roman 1. Heksejægerens lærling romanarbejde mm.
Uge 40 - 41 - billeder - begyndende analyse arbejde. Clio forløb
Uge 42 - efterårsferie
Uge 43 -47 - emne om nordisk mytologi mm. CFU materiale
Uge 48-49 -Fandango - miljø
Uge 50-51 - Digte - julesalmer og tro.
Uge 2- 4 - Fandango - fortæller og synsvinkler 
Uge 5-6 - svensk og norsk - cfu materiale
Uge 7 - vinterferie. 
Uge 8-10 - fandango om Tema og intertekstualitet
Uge 11-13 - Bent Haller forfatterskabslæsning Fandango
Uge 14-15 - tegnefilm som genre - Fandango
Uge 16 - Påskeferie
Uge 17-19 - fokus på stavning, grammatik og test
Uge 20-23 - læsestrategier og fagliglæsning
Uge 24-26- selvvalgt emne
 
Jeg forbeholder mig retten til ændringer..