Årsplan 6. klasse

FaellesAarsplan454Årsplan 6 klasse matematik.docx

Gruppetimer 2018-19
Indhold
Materialer
Uge 34
Tur til Lyngen
 
Uge 35-38
Renæssance
”Alle tiders reformationstid”, ”Anne og Jørgen og reformationen”, ”Renæssancen”
Uge 39
Biograf
 
Uge 40-41
Økologi
Lave egne økohaver
Uge 42
Efterårsferie
 
Uge 43-45
GoCook
Materialer fra Coop
Uge 46-48
Religion - Fortællinger
”De store fagbøger” om de forskellige religioner
Uge 49-50
Religion - Traditioner
”De store fagbøger” om de forskellige religioner
Uge 51
Røde kors emne
 
Uge 52-1
Juleferie
 
Uge 2-5
Skandinavien
Blandet materiale fra CFU
Uge 6
Uge sex
Materiale fra Sex og samfund
Uge 7
Vinterferie
 
Uge 8-11
Genbrug
”Holder du med miljøet” og papirfremstillingsværksted
Uge 12
Biograf
 
Uge 13
Fællesemne
 
Uge 14-15
Demokrati
”Demokrati og folketing”
Uge 16
Påskeferie
 
Uge 17
Ibis-emne
 
Uge 19
Forældrepraktik
 
Uge 18-22
Arbejde med madlejr
Materiale fra Arla-fonden
Uge 23
Grundlovsdag
 
Uge 24
Besøg hos Heidi
 
Uge 25
Lejrskole - Madlejr
 
Uge 26
Madlejr-udfordringen
 
 
 

Dansktimer 2018-19
Indhold
Materialer
Uge 34-37
Fandango: Personkarakteristik
Folkeviser
Materialet ”Og dansen den går”
Uge 38-41
Fandango: Miljø
Billedbøger
Materialet ”Læs genrer med CL - billedbøger”
Uge 39
Filmen ”Billy Elliot”
Materiale fra CFU´s hjemmeside
Uge 42
Efterårsferie
 
Uge 43-45
Fandango: Komposition
Norske og svenske tekster
Materialet ”Okej og kul”
Uge 46-48
Fandango: Virkemidler
Læse ”Skammerens datter”
 
Uge 49-50
Fandango: Fortællere og synsvinkler
Efterarbejde ”Skammerens datter”
 
Uge 51
Fællesemne for trin 2 om formiddagen.
Materiale fra Røde kors
Uge 52-1
Juleferie
 
Uge 2-5
Fandango: Tema
Forfatterskabslæsning – Dennis Jürgensen
Blandet materiale fra CFU
Uge 6-9
Fandango: Intertekstualitet
Kortfilm i dansk
Blandet materiale fra CFU
Uge 7
Vinterferie
 
Uge 10-12
Fandango: Cecilie Ekens og hendes forfatterskab
”Tid til læseforståelse”
Materialet ”tid til læseforståelse”
Uge 12-13
Fællesemne
 
Uge 14-15
Fagtekster
Materialet ”Fagtekster fanger”
Uge 16
Påskeferie
 
Uge 17
Ibisemne om formiddagen
 
Uge 18-21
Fandango: Om film
Tegneserier
 ”De gyldne æbler” og ”Vi arbejder med tegneserier”
Uge 22-24
Fandango: Om Christina Hamre og hendes kunst.
Computerspillets fortællinger
Materialet ”Computerspillets fortællinger”
Uge 25
Lejrskole
 
Uge 26
Evaluering på lejrskole
 
 

Engelsk 6.kl skoleåret 2018/19
Mål for undervisningen:  
Målet: er at blive tryg ved at tale mere engelsk og tilegne sig færdigheder og kunnen inden for det engelske sprog.
Arbejdsmetoder og arbejdsformer:  
Jeg vil igen forsøge, at tale så meget engelsk som muligt, men jeg vil altid oversætte til dansk bagefter, så alle er med. Vi skal tale meget i år og få brugt sproget mest muligt. Det er helt naturligt og legalt at blande dansk og engelsk og ingen griner af hinanden, når vi siger noget forkert på engelsk. 
I 6.kl skal vi have mere fokus på den mundtlige del og arbejde med fremlæggelse på engelsk. Vi skal stadig arbejde med grammatik, skriftlighed og oversættelser samt læse en del engelsk litteratur. Torsdag er vores grammatikdag og her vil der ofte være lektier i Let’s do it bogen.
 
Fælles læseplan:
Uge 33-36 - My Idol - fremlæggelser i uge 36
Uge 37 - 38 - fokus på grammatik
Uge 39-41 - The wild west - læsestrategier og at skimme en tekst cfu
Uge 42 efterårsferie
Uge 43- 46- My kind of Music - fremlæggelser i uge 46/47.
Uge 47-50 - Roman Oliver Twist redigeret udgave. (Film)
Uge 51 - røde kors uge
Uge 2-5 - Romanlæsning - Diary of an UN teenager + opgaver
Uge opsamling og grammatikkursus
Uge 7 - vinterferie 
Uge 8 grammatikkursus forsat
Uge 9-13 - frilæsning cfu 4 kasser
Uge (13)14-15- interesseopdelt undervisning - football, 
Uge 16 - påskeferie
Uge 17-19 - passport to Ireland - læs, lyt, forstå, tal..
Uge 20-21- Poems 
Uge 22-25 - elevvalgt emne 
 
 
Tak for i år 
 
Jeg forbeholde mig retten til ændringer.