Årsplan 9. klasse

FaellesAarsplan455Periodeplan 9.docx
FaellesAarsplan475Årsplan idræt 9kl.docx

Årsplan for 9. klasse engelsk 

 

Periode 

Emne 

Mål 

33-35 

Travels 

 • Lære relevant ordforråd til emnet 

 • Lære om kultur og kulturelle møder 

 • Om rejser og eskapisme og hvorfor  

 • At kunne udtrykke holdninger og tanker om kultur 

 • At kunne fortælle om rejser og kulturer og forstå, når andre fortæller herom 

36 

Shakespeareuge 

 

37-38 

Travels 

 • Lære relevant ordforråd til emnet 

 • Lære om kultur og kulturelle møder 

 • Om rejser og eskapisme og hvorfor  

 • At kunne udtrykke holdninger og tanker om kultur 

 • At kunne fortælle om rejser og kulturer og forstå, når andre fortæller herom 

 

39 

Berlin 

 

40-41 

Travels 

 • Lære relevant ordforråd til emnet 

 • Lære om kultur og kulturelle møder 

 • Om rejser og eskapisme og hvorfor  

 • At kunne udtrykke holdninger og tanker om kultur 

 • At kunne fortælle om rejser og kulturer og forstå, når andre fortæller herom 

 

42 

Efterårsferie 

 

43 

Praktik 

 

44-48 

Heroes 

 • Relevant ordforråd til emnet 

 • Lære om heltens rolle 

 • Lære om vigtige historiske helte 

 • Fokus på adjektiver og adverbier 

49-50 

Projekt + Terminprøver 

 

51 

Heroes 

 • Relevant ordforråd til emnet 

 • Lære om heltens rolle 

 • Lære om vigtige historiske helte 

 • Fokus på adjektiver og adverbier 

 

52-1 

Juleferie 

 

2-4 

Youth Culture 

 • Relevant ordforråd til emnet 

 • Ungdomskulturer i engelsktalende lande 

 • At kunne fortælle om ungdomskulturer og forstå, når der fortælles om ungdomskulturer 

5-6  

Naturprojekt 

 

7  

Vinterferie 

 

8-9 

Youth Culture 

 • Relevant ordforråd til emnet 

 • Ungdomskulturer i engelsktalende lande 

 • At kunne fortælle om ungdomskulturer og forstå, når der fortælles om ungdomskulturer 

 

10-11 

The Fight for Freedom 

 • Relevant ordforråd til emnet 

 • Kampen for frihed/lighed historisk set 

 • Kampen for frihed/lighed i dag 

 • At kunne udtrykke holdninger og meninger  

 • At kunne forstå, når andre udtrykker deres holdninger og meninger 

 • At kunne indgå i en diskussion 

12-13 

Fællesemne 

 

14-15 

The Fight for Freedom 

 • Relevant ordforråd til emnet 

 • Kampen for frihed/lighed historisk set 

 • Kampen for frihed/lighed i dag 

 • At kunne udtrykke holdninger og meninger  

 • At kunne forstå, når andre udtrykker deres holdninger og meninger 

 • At kunne indgå i en diskussion 

 

16 

Påskeferie 

 

17-22 

Forberedelse til prøve 

 

23 

Atletikdag + udeliv 

 

24-26 

Prøvetid 

 

 

Vi vil hovedsageligt arbejde med engelsk.gyldendal.dk og minlæring.dk, men der vil også blive inddraget andre tekster, film og billeder. 

I alle emnerne vil diskussionen være et omdrejningspunkt. Herved er den fri tale naturligvis et mål ved hvert emne.  
I hvert emne vil indgå færdigheder i tale, skrive, læse og lytte. 

Hvert emne afslutter med en skriftlig aflevering.  

Vi vil løbende arbejde med grammatikken, der er både nogle grammatiske emner vi skal igennem, men der vil også blive set på, hvilket behov eleverne viser i løbet af året. 

FaellesAarsplan477Årsplan for naturfag 7-9 2018-2019.pdf
FaellesAarsplan481årplan 9.kl. matematik.pdf