Trin 2: 4. – 6. klasse

Trin 2: 4. til 6. klasse

På trin 2 fokuserer vi på at udvikle en fælles forståelse og tolerance, lære at modtage og give kritik, samt give hinanden plads. At lære vores elever at kommunikere er en vigtig del af trin 2.

 

På trin 2 tilstræber vi at skabe et miljø, hvor det er trygt og rart at være. Det vigtigt for os at stille individuelle relevante krav til det enkelte barn, og at give en kærlig, fremadbærende respons og kritik. Vi skaber klare rammer og tydelige rollemodeller i tråd med mangfoldigheden på trin 2, vi møder børnene med anerkendelse og hjælper, når der er behov for det.

 

Faglige visioner

 • At følge de udarbejdede årsplaner, som kan ses på hjemmesiden.
 • At alle trinnets lærere har alle trinnets børn i mindst et fag.
 • At 5. klasses danskhold læser en gang ugentligt i 45 min. med trin 1 børnene.
 • At tilstræbe, at vi har 1-2 dansk- og matematik-fagdage på tværs af trinnet.
 • At tilstræbe andre trindage, som eksempelvis værkstedsdage, bevægedage eller miniprojekter alt efter behov og relevans.
 • At der i alle tre grupper ligger en projektperiode i løbet af skoleåret. I 4. og 5. klasse vælger læreren det overordnede emne. I 6.klasse er der frit emnevalg, men projektet laves individuelt.
 • At specialundervisningen ligger samtidigt med dansk og at trinnet har dets egen specialundervisningslærer tilknyttet. I matematik vil det være den matematiklærer, som har eleven, der selv varetager elevens specialundervisning.
 • At fagene får et kreativt islæt. Billedkunst har samkøring med gruppefagene og/ eller andre fag, når det er relevant. Formålet er, at børnene bliver forberedt til projektopgaven på trin 3.
 • At vi fortsat har praktik i 5.-og 6. klasse, henholdsvis på skolen og hos hinandens forældre.
 • At lejrskolen foregår på tværs af klasserne, hvor 4. og 5. klasse er sammen og 6. klasse er alene afsted.

 

Sociale visioner

 • Lære at konfliktløse
 • Lære at tage medansvar i en arbejdsgruppe, i klassen og på trinnet
 • Udvikle fælles forståelse og tolerance
 • Lære at give hinanden plads
 • Lære at modtage og give fremadbærende kritik
 • Lære at kommunikere

 

Individuelle visioner

 • Lære at tage ansvar for sig selv
 • Lære at have tillid til andre børn såvel som voksne
 • Lære at bede om hjælp og modtage hjælp
 • Støtte op om at turde være sig selv og udvikle sig selv
 • Lære egne grænser at kende og realistisk turde overvinde dem
 • Udvikle empati og lære at sige ”de svære ting”
 • At turde at stå frem og ”være på” over for hinanden, både i fælles forum, til morgensamling, på trinmøder og i fremlæggelses situationer. Dette tilstræbes ved at børnenes produkter i fagene oplæses, fremlægges eller synligøres i et musisk, kreativt, kropsligt og/ eller multimodalt udtryk.
 • At modtage og give kritik. Børnene får kompetencer i forhold til at stille relevante spørgsmål og give hinanden fremadbærende kritik.

 

Fag

På trin 2 undervises i dansk, matematik, billedkunst, bevægelse, musik, sang, engelsk. Der undervises i tysk fra 5. klasse.

Gruppetimer: Orienteringsfag.

For at styrke både fagligheden, det sociale liv og fordybelsen, har trin 2 fagdage, nemlig en dansk- og matematikdag hvert halve år. Vi har også en vision om, at flere fordybelsesfagdage i andre fag vil være en del af trin 2.

Læs mere om fag og årsplaner her.

 

Projektarbejde

At lave projekter og fremlægge dem, er en del af trin 2; i 4. og 5. klasse er det læreren, der bestemmer, mens eleverne i 6. klasse får lov til selv at vælge emne og fremlægge for både lærere og forældre.

 

Trinmøde

En gang om måneden mødes hele trin 2 og snakker om hvordan det går klasserne imellem, om trivsel og hvad der rører sig på trinnet. Her står eleverne selv for mødet: De styrer dagsorden, taleorden, og skriver op. Det giver børnene indsigt i hvordan en større forsamling er, og hvordan et større møde bliver afholdt.

 

Klasseskemaer

Skema for fjerde klasse

Skema for fjerde klasse

  MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG
1: 08:20 ‒ 08:30 MORGENSAML MORGENSAML MORGENSAML MORGENSAML MORGENSAML
2: 08:30 ‒ 09:15 TK MAT 4. TK MAT 4. RB GRUPPE 4. RB DA 4. RB DA 4.
3: 09:15 ‒ 10:00 SAS MUSIK MU.2
TK MUSIK MU.1.
TK MAT 4. RB GRUPPE 4. RB DA 4. RB DA 4.
4: 10:00 ‒ 10:15 PAUSE PAUSE PAUSE PAUSE PAUSE
5: 10:15 ‒ 11:00 RB DA 4. TK BEVÆG SAL RB GRUPPE 4. RB DA 4. SAS SANG MUSAL
6: 11:00 ‒ 11:45 TK MAT 4. RB DA 4. RB GRUPPE 4. TK BEVÆG SAL RB DA 4.
7: 11:45 ‒ 12:05 KLASSENSTI KLASSENSTI KLASSENSTI KLASSENSTI KLASSENSTI
8: 12:05 ‒ 12:25 PAUSE PAUSE PAUSE PAUSE PAUSE
9: 12:25 ‒ 13:10 NB VÆRK. FY DD ENG 4. DD ENG 4. TK MAT 4.
10: 13:15 ‒ 14:00 NB VÆRK. FY DD ENG 4. RB DA 4. SAS MUSIK MU.2
TK MUSIK MU.1.

Skema for femte klasse

Skema for femte klasse

  MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG
1: 08:20 ‒ 08:30 MORGENSAML MORGENSAML MORGENSAML MORGENSAML MORGENSAML
2: 08:30 ‒ 09:15 MF DA 5. HJ TY 5.
JG TY 5.
MF GRUPPE 5. MF DA 5. TK MAT 5.
3: 09:15 ‒ 10:00 MF DA 5. MF DA 5. MF GRUPPE 5. MF DA 5. TK MAT 5.
4: 10:00 ‒ 10:15 PAUSE PAUSE PAUSE PAUSE PAUSE
5: 10:15 ‒ 11:00 TK MAT 5. MF DA 5. MF GRUPPE 5. HJ TY 5.
JG TY 5.
LN SANG MUSAL
6: 11:00 ‒ 11:45 MF DA 5. TK MAT 5. MF GRUPPE 5. DD ENG 5. TK MAT 5.
7: 11:45 ‒ 12:05 KLASSENSTI KLASSENSTI KLASSENSTI KLASSENSTI KLASSENSTI
8: 12:05 ‒ 12:25 PAUSE PAUSE PAUSE PAUSE PAUSE
9: 12:25 ‒ 13:10 MF VÆRK. BILLED AW MUSIK MU.2
SAS MUSIK MU.1.
TK BEVÆG SAL MF DA 5. DD ENG 5.
10: 13:15 ‒ 14:00 MF VÆRK. BILLED AW MUSIK MU.2
SAS MUSIK MU.1.
TK BEVÆG SAL MF DA 5. DD ENG 5.

Skema for sjette klasse

Skema for sjette klasse

  MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG
1: 08:20 ‒ 08:30 MORGENSAML MORGENSAML MORGENSAML MORGENSAML MORGENSAML
2: 08:30 ‒ 09:15 RB MAT 6. RB MAT 6. DD GRUPPE 6. DD DA 6. DD ENG 6.
3: 09:15 ‒ 10:00 HJ TY 6.
JG TY 6.
DD DA 6. DD GRUPPE 6. DD DA 6. DD ENG 6.
4: 10:00 ‒ 10:15 PAUSE PAUSE PAUSE PAUSE PAUSE
5: 10:15 ‒ 11:00 DD DA 6. DD DA 6. DD GRUPPE 6. DD ENG 6. DD DA 6.
6: 11:00 ‒ 11:45 DD DA 6. DD DA 6. DD GRUPPE 6. HJ TY 6.
JG TY 6.
DD DA 6.
7: 11:45 ‒ 12:05 KLASSENSTI KLASSENSTI KLASSENSTI KLASSENSTI KLASSENSTI
8: 12:05 ‒ 12:25 PAUSE PAUSE PAUSE PAUSE PAUSE
9: 12:25 ‒ 13:10 SAS VÆRK. 6. TK BEVÆG SAL RB MAT 6. RB MAT 6. AW MUSIK MU.2
TK MUSIK MU.1.
10: 13:15 ‒ 14:00 SAS VÆRK. 6. TK BEVÆG SAL RB MAT 6. AW MUSIK MU.1.
TK MUSIK MU.2