Trin 2: 4. – 6. klasse

Trin 2: 4. til 6. klasse

På trin 2 fokuserer vi på at udvikle en fælles forståelse og tolerance, lære at modtage og give kritik, samt give hinanden plads. At lære vores elever at kommunikere er en vigtig del af trin 2.

På trin 2 tilstræber vi at skabe et miljø, hvor det er trygt og rart at være. Det vigtigt for os at stille individuelle relevante krav til det enkelte barn, og at give en kærlig, fremadbærende respons og kritik. Vi skaber klare rammer og tydelige rollemodeller i tråd med mangfoldigheden på trin 2, vi møder børnene med anerkendelse og hjælper, når der er behov for det.

Faglige visioner

 • At følge de udarbejdede årsplaner, som kan ses på hjemmesiden.
 • At alle trinnets lærere er involveret i alle tre klasser
 • At 5. klasse læser en gang ugentligt i 45 min. med trin 1 børnene (fra efterferie til påske)
 • At tilrettelægge undervisning på tværs af klasserne i løbet af året.
 • At der i alle tre grupper ligger en projektperiode i løbet af skoleåret.
 • At fagene har et kreativt islæt.
 • At vi fortsat har praktik i 5.-og 6. klasse, henholdsvis på skolen og hos hinandens forældre.
 • At lejrskolen foregår på tværs af klasserne, hvor 4. og 5. klasse er sammen og 6. klasse er alene afsted.

Sociale visioner

 • Lære at konfliktløse
 • Lære at tage medansvar i en arbejdsgruppe, i klassen og på trinnet
 • Udvikle fælles forståelse og tolerance
 • Lære at give plads og tage plads
 • Lære at modtage og give fremadbærende kritik
 • Lære at kommunikere anerkendende og tillidsfuldt

Individuelle visioner

 • Lære at tage ansvar for sig selv
 • At skabe tillidsfulde og trygge børn
 • Lære at bede om og modtage hjælp
 • Støtte op om at turde være sig selv og udvikle sig selv
 • Lære egne grænser at kende og realistisk turde overvinde dem
 • Udvikle empati og lære at sige ”de svære ting”
 • At turde at stå frem og ”være på” over for hinanden, både i fælles forum, til morgensamling, på trinmøder og i fremlæggelses situationer. Dette tilstræbes ved at børnenes produkter i fagene oplæses, fremlægges eller synligøres i et musisk, kreativt, kropsligt og/ eller multimodalt udtryk.

Fag

På trin 2 undervises i dansk, matematik, værkstedsfag, bevægelse, musik, sang, engelsk. Der undervises i tysk fra 5. klasse.

Gruppetimer: Orienteringsfag.

Læs mere om fag og årsplaner her.

Projektarbejde

At lave projekter og fremlægge dem, er en del af trin 2.

Lejrskole

På trin 2 kommer alle på lejrskole hvert år.

Trinmøde

En gang om måneden mødes hele trin 2 og snakker om hvordan det går klasserne imellem, om trivsel og hvad der rører sig på trinnet. Her står eleverne selv for mødet: De styrer dagsorden, taleorden, og skriver op. Det giver børnene indsigt i hvordan en større forsamling er, og hvordan et større møde bliver afholdt.

Klasseskemaer

Skema for fjerde klasse

Skema for fjerde klasse

  MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG
1: 08:20 ‒ 08:30 MORGENSAML MORGENSAML MORGENSAML MORGENSAML MORGENSAML
2: 08:30 ‒ 09:15 KN DA 4. KN DA 4. TK BEVÆG SAL KN GRUPPE 4. KN DA 4.
3: 09:15 ‒ 10:00 KN DA 4. KN DA 4. TK MAT 4. KN GRUPPE 4. KN DA 4.
4: 10:00 ‒ 10:15 PAUSE PAUSE PAUSE PAUSE PAUSE
5: 10:15 ‒ 11:00 BB MUSIK MUSAL
TK MUSIK MUSAL
KN DA 4. KN ENG 4. KN GRUPPE 4. SAS SANG MUSAL
6: 11:00 ‒ 11:45 KN ENG 4. TK BEVÆG SAL KN ENG 4. KN GRUPPE 4. TK MAT 4.
7: 11:45 ‒ 12:05 KLASSENSTI KLASSENSTI KLASSENSTI KLASSENSTI KLASSENSTI
8: 12:05 ‒ 12:25 PAUSE PAUSE PAUSE PAUSE PAUSE
9: 12:25 ‒ 13:10 NB VÆRK. FY TK MAT 4. KN DA 4. TK MAT 4. KN DA 4.
10: 13:15 ‒ 14:00 NB VÆRK. FY BB MUSIK MUSAL
TK MUSIK MUSAL
TK MAT 4.

Skema for femte klasse

Skema for femte klasse

  MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG
1: 08:20 ‒ 08:30 MORGENSAML MORGENSAML MORGENSAML MORGENSAML MORGENSAML
2: 08:30 ‒ 09:15 SAS MUSIK MUSAL
TK MUSIK MUSAL
TK MAT 5. RB DA 5. RB GRUPPE 5. TK MAT 5.
3: 09:15 ‒ 10:00 SAS MUSIK MUSAL
TK MUSIK MUSAL
TK MAT 5. RB DA 5. RB GRUPPE 5. TK MAT 5.
4: 10:00 ‒ 10:15 PAUSE PAUSE PAUSE PAUSE PAUSE
5: 10:15 ‒ 11:00 KN ENG 5. RB DA 5. RB DA 5. RB GRUPPE 5. LN SANG MUSAL
6: 11:00 ‒ 11:45 TK MAT 5. RB DA 5. RB DA 5. RB GRUPPE 5. RB DA 5.
7: 11:45 ‒ 12:05 KLASSENSTI KLASSENSTI KLASSENSTI KLASSENSTI KLASSENSTI
8: 12:05 ‒ 12:25 PAUSE PAUSE PAUSE PAUSE PAUSE
9: 12:25 ‒ 13:10 MF VÆRK. BILLED HJ TY 5. TK BEVÆG SAL KN ENG 5. RB DA 5.
10: 13:15 ‒ 14:00 MF VÆRK. BILLED HJ TY 5. TK BEVÆG SAL KN ENG 5. RB DA 5.

Skema for sjette klasse

Skema for sjette klasse

  MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG
1: 08:20 ‒ 08:30 MORGENSAML MORGENSAML MORGENSAML MORGENSAML MORGENSAML
2: 08:30 ‒ 09:15 MF DA 6. MF DA 6. MF DA 6. MF GRUPPE 6. RB MAT 6.
3: 09:15 ‒ 10:00 MF DA 6. MF DA 6. MF DA 6. MF GRUPPE 6. HJ ENG 6.
4: 10:00 ‒ 10:15 PAUSE PAUSE PAUSE PAUSE PAUSE
5: 10:15 ‒ 11:00 HJ ENG 6. MF DA 6. MF DA 6. MF GRUPPE 6. RB MAT 6.
6: 11:00 ‒ 11:45 HJ ENG 6. HJ TY 6. HJ TY 6. MF GRUPPE 6. MF DA 6.
7: 11:45 ‒ 12:05 KLASSENSTI KLASSENSTI KLASSENSTI KLASSENSTI KLASSENSTI
8: 12:05 ‒ 12:25 PAUSE PAUSE PAUSE PAUSE PAUSE
9: 12:25 ‒ 13:10 SAS VÆRK. 6. RB MAT 6. RB MAT 6. RB BEVÆG SAL SAS MUSIK MUSAL
TK MUSIK MUSAL
10: 13:15 ‒ 14:00 SAS VÆRK. 6. RB MAT 6. RB BEVÆG SAL SAS MUSIK MUSAL
TK MUSIK MUSAL